Kodanikuühiskonna tegevus

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on kohandanud oma päevakorda ja koosolekute ajakava seoses Ukrainas puhkenud sõjaga. Komitee sektsioonid korraldavad arutelusid Ukraina kodanikuühiskonna esindajate ja valdkonna ekspertidega, et arutleda võimalike tulevikustsenaariumide, majanduslike, sotsiaalsete, poliitiliste ja kultuuriliste tagajärgede ning Ukrainas toimuva sõjalise agressiooni mõju üle elanikkonnale.