Azzjonijiet tas-soċjetà ċivili

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew adatta l-aġenda u l-iskeda tal-laqgħat tiegħu fid-dawl tal-gwerra li qed tiżvolġi fl-Ukrajna. Is-Sezzjonijiet tal-KESE qed jorganizzaw dibattiti mar-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili tal-Ukrajna u ma’ esperti fil-qasam biex jiddiskutu xenarji futuri possibbli u l-konsegwenzi ekonomiċi, soċjali, politiċi u kulturali, kif ukoll l-impatt fuq il-popolazzjoni tal-aggressjoni militari fl-Ukrajna.