Pilietinės visuomenės veiksmai

Atsižvelgdamas į Ukrainoje vykstantį karą, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pakoregavo savo darbotvarkę ir posėdžių tvarkaraštį. EESRK skyriai, siekdami aptarti galimus ateities scenarijus ir karinės agresijos Ukrainoje ekonominius, socialinius, politinius bei kultūrinius padarinius ir poveikį gyventojams, rengia diskusijas su Ukrainos pilietinės visuomenės atstovais ir šios srities specialistais.