Pilsoniskās sabiedrības darbība

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ir pielāgojusi savu darba kārtību un sanāksmju grafiku, ņemot vērā Ukrainā notiekošo karu. EESK specializētās nodaļas rīko debates ar Ukrainas pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un attiecīgo jomu ekspertiem, lai apspriestu iespējamos nākotnes scenārijus un militārās agresijas ekonomiskās, sociālās, politiskās un ar kultūru saistītās sekas, kā arī ietekmi uz Ukrainas iedzīvotājiem.