Acțiunile societății civile

În lumina războiului din Ucraina, Comitetul Economic și Social European și-a adaptat ordinea de zi și calendarul ședințelor. Secțiunile CESE organizează dezbateri cu reprezentanți ai societății civile ucrainene și experți în domeniu, pentru a discuta posibile scenarii viitoare și consecințele în plan economic, social, politic și cultural, precum și impactul asupra populației al agresiunii militare din Ucraina.