EHSV stojí po boku Ukrajiny – solidárna a aktívna organizovaná občianska spoločnosť - Related Resolutions