Działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny dostosował swój porządek obrad i harmonogram posiedzeń pod kątem trwającej wojny w Ukrainie. Sekcje EKES-u organizują debaty z przedstawicielami ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego i ekspertami w tej dziedzinie w celu omówienia możliwych przyszłych scenariuszy oraz konsekwencji gospodarczych, społecznych, politycznych i kulturowych, a także wpływu agresji wojskowej na ludność w Ukrainie.