Δράσεις της κοινωνίας των πολιτών

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έχει προσαρμόσει το θεματολόγιο και το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεών της ενόψει του πολέμου που εξελίσσεται στην Ουκρανία. Τα τμήματα της ΕΟΚΕ διεξάγουν συζητήσεις με εκπροσώπους της ουκρανικής κοινωνίας των πολιτών και εμπειρογνώμονες του τομέα, ώστε να συζητήσουν πιθανά μελλοντικά σενάρια και οι οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές συνέπειες, καθώς και οι επιπτώσεις της στρατιωτικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας στον πληθυσμό.