Návšteva EHSV

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) rád uvíta návštevníkov z celého sveta a priblíži im svoju úlohu a činnosti.

Mnohí naši návštevníci sú členmi organizácií občianskej spoločnosti alebo študenti, ktorí sa špecializujú na záležitosti EÚ a pochádzajú zo všetkých členských štátov, ako aj z krajín mimo EÚ.

Každú skupinu návštevníkov privíta člen nášho tímu a rečník, ktorý vysvetľuje štruktúru a činnosti EHSV, ako aj jeho úlohu v rozhodovacom procese Európskej únie. Prezentácia má interaktívny charakter a po nej nasleduje výmena názorov s účastníkmi.

Organizujeme tiež virtuálne prehliadky vo forme videokonferencií, ktoré umožňujú účastníkom priamy kontakt s naším rečníkom bez toho, aby museli cestovať do Bruselu. Prezentácia trvá jednu až dve hodiny.

Ako si rezervovať návštevu

V prípade záujmu o návštevu na mieste alebo virtuálnu prehliadku vyplňte prosím Žiadosť o návštevu alebo sa obráťte e-mailom na VisitEESC. Žiadosti je potrebné zasielať najmenej tri týždne vopred. Prosím uveďte požadovaný dátum návštevy, počet účastníkov a úradný jazyk EÚ, ktorý si želáte používať: angličtina, bulharčina, čeština, dánčina, estónčina, fínčina, francúzština, gréčtina, holandčina, chorvátčina, írčina, litovčina, lotyština, maďarčina, maltčina, nemčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, slovinčina, španielčina, švédčina, taliančina.

Skupiny, ktoré majú záujem o odbornú prednášku na určitú tému, by nás mali o tom vopred informovať.


Ako nás nájdete?

Adresa – (európska štvrť v Bruseli):
rue Belliard 99-101
1040 Bruxelles

Najbližšia zastávka metra je Maelbeek a v blízkosti sídla EHSV zastavuje viacero liniek autobusov. Pozri: Užitočné informácie a spojenia na prípravu Vašej cesty.

Kedy?

Návštevy v EHSV sú možné od 9.00 do 17.00 hod. (v piatok do 13.00 hod.). Počas sviatkov a dní pracovného pokoja sa návštevy neorganizujú. Návštevníci sa môžu naobedovať v priestoroch jedálne EHSV.

Ďalšie odkazy