You are here

Návšteva EHSV

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) s radosťou prijíma návštevníkov z celého sveta a vysvetľuje im svoju úlohu a činnosti.

Mnohí naši návštevníci sú členmi organizácií občianskej spoločnosti alebo študenti, ktorí sa špecializujú na záležitosti EÚ a pochádzajú zo všetkých členských štátov, ako aj z krajín mimo EÚ.

Každú skupinu návštevníkov privíta člen nášho tímu a rečník, ktorý vysvetľuje štruktúru a činnosti EHSV, ako aj jeho úlohu v rozhodovacom procese Európskej únie. Prezentácia má interaktívny charakter a po nej nasleduje výmena názorov s účastníkmi.

Návšteva trvá jednu až dve hodiny.

Tlačivo

V prípade záujmu o zorganizovanie návštevy vyplňte prosím tlačivo žiadosti o návštevu alebo sa so svojou žiadosťou obráťte e-mailom na adresu: visitesCESEateesc [dot] europa [dot] eu. Žiadosti je potrebné zasielať najmenej tri týždne vopred. Prosím uveďte požadovaný dátum návštevy, počet účastníkov a úradný jazyk EÚ, ktorý si želáte používať: angličtina, bulharčina, čeština, dánčina, estónčina, fínčina, francúzština, gréčtina, holandčina, chorvátčina, írčina, litovčina, lotyština, maďarčina, maltčina, nemčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, slovinčina, španielčina, švédčina, taliančina.

Skupiny, ktoré majú záujem o odbornú prednášku na určitú tému, by nás mali o tom vopred informovať.

Čas

EHSV môže privítať skupiny návštevníkov v čase od 9.00 do 17.00 hod. (v piatok do 13.00 hod.). Počas sviatkov a dní pracovného pokoja sa návštevy neorganizujú. Návštevníci sa môžu naobedovať v priestoroch jedálne EHSV od 13.30 hod.

Ako nás nájdete?

Nachádzame sa v európskej štvrti v Bruseli na adrese rue Belliard 99 – 101. Najbližšia zastávka metra je Maalbeek a v blízkosti sídla EHSV zastavuje viacero liniek autobusov. Pri plánovaní cesty vám môže pomôcť webová stránka bruselského dopravného podniku.

European Quarter and position of the EESC buildings

Náhľad sa zväčší kliknutím na obrázok.

Užitočné odkazy