Ostatné inštitúcie

This page is also available in

Navštívte ostatné inštitúcie EÚ v Bruseli

Navštívte ostatné inštitúcie EÚ so sídlom v Bruseli a zistite, ako fungujú, aké sú ich hlavné priority a aké konkrétne kroky podnikajú!

Európsky parlament

Európsky parlament je srdcom demokracie v Európskej únii, pretože zastupuje viac ako 500 miliónov ľudí. Zistite viac o Európskom parlamente počas bezplatnej návštevy v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov Európskej únie.

Navštívte rokovaciu sálu, spoznajte návštevnícke centrum Parlamentárium (a jeho rolovú hru) alebo spoznajte Dom európskej histórie a zistite, ako Európsky parlament funguje a ako ovplyvňuje Európu a krajiny za jej hranicami.

Informácie o veľkosti skupín, otváracích hodinách, rezervačných podmienkach a vekovom obmedzení získate na webovej stránke Návštevy Európskeho parlamentu, alebo sa jednoducho zastavte na Stanici Európa, ktorá sa nachádza na námestí Place du Luxembourg.

Európska rada a Rada Európskej únie

V návštevníckom centre Rady môžete zažiť jedinečný pocit vstupu do „Domu členských štátov“. Budete si môcť otestovať svoje znalosti o úlohe oboch inštitúcií – Európskej rady a Rady Európskej únie – dynamickým a interaktívnym spôsobom. Návštevnícke centrum je otvorené od pondelka do piatka od 10.30 do 16.00 hod.

Rezervujte si návštevu.

Európska komisia

V návštevníckom centre Európskej komisie sú pre skupiny návštevníkov (minimálne 15 osôb) pripravené prezentácie a diskusie o jej úlohe ako výkonnom politickom orgáne Európskej únie. Návštevy je potrebné rezervovať aspoň 10 týždňov vopred a môžu sa prispôsobiť vedomostiam a záujmom skupín.

Európsky výbor regiónov

Európsky výbor regiónov ponúka interaktívne prezentácie pre skupiny návštevníkov (minimálne 15 osôb) o úlohe európskych regiónov a miest pri príprave právnych predpisov Európskej únie. Prezentácie je potrebné rezervovať aspoň 8 týždňov vopred.

Navštívte ostatné inštitúcie, orgány a agentúry EÚ so sídlom v Bruseli a mimo neho: v Luxemburgu, Štrasburgu, vo Frankfurte nad Mohanom a inde!