Apmeklējiet EESK!

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) ir gandarīta uzņemt apmeklētājus no visas pasaules un viņiem skaidrot savu lomu un darbību.

Daudzi mūsu apmeklētāji ir pilsoniskās sabiedrības organizāciju locekļi vai studenti, kas specializējas ES lietās, un ierodas no ES dalībvalstīm vai trešām valstīm.

Katru apmeklētāju grupu uzņem kāds mūsu komandas loceklis un referents, kurš izskaidro EESK struktūru un darbības, kā arī Komitejas lomu Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesā. Šī prezentācija ir interaktīva, un tai seko viedokļu apmaiņa ar dalībniekiem.

Mēs organizējam arī virtuālus apmeklējumus videokonferenču veidā, ļaujot dalībniekiem tieši sazināties ar runātāju, pat ja neesat Briselē. Apmeklējums ilgst vienu līdz divas stundas.

Kā pieteikties apmeklējumam?

Lai organizētu klātienes vai virtuālo apmeklējumu, lūdzu, aizpildiet apmeklējuma pieprasījuma veidlapu vai nosūtiet pieprasījumu pa šādu e-pasta adresi: VisitEESC. Pieteikumi jānosūta vismaz trīs nedēļas iepriekš. Lūdzu, norādiet pieprasīto datumu, dalībnieku skaitu un vēlamo ES oficiālo valodu: angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru.

Grupām, kas vēlas referentu, kurš specializējies konkrētā jautājumā, vajadzētu mūs informēt iepriekš.


Kā mūs atrast?

Adrese – (ES iestāžu rajons Briselē):
rue Belliard/Belliardstraat 99-101
1040 Brussels

Tuvākā metro stacija ir Maalbeek, un EESK galvenās mītnes tuvumā ir vairākas autobusu pieturas. Skatīt: noderīga informācija un brauciena plānošanai lietderīgas saites.

Kad?

EESK var uzņemt apmeklētāju grupas no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst. 13.00). Oficiālajās brīvdienās apmeklējumi netiek organizēti. Apmeklētāji var pusdienot EESK ēdnīcā.

Citas saites