You are here

Cuairt a thabhairt ar CESE

Is díol sásaimh do Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) fáilte a fhearadh roimh chuairteoirí ó gach cearn den domhan agus a ról agus a ghníomhaíochtaí a mhíniú dóibh.

Cuid mhaith díobh sin a thugann cuairt orainn, is baill d'eagraíochtaí de chuid na sochaí sibhialta iad nó is mic léinn iad a bhfuil speisialtóireacht acu i ngnóthaí an Aontais Eorpaigh agus tagann siad chugainn ó na Ballstáit nó lasmuigh díobh.

Cuireann cainteoir agus ball den fhoireann atá againn fáilte roimh gach grúpa cuairteoirí agus míníonn an cainteoir dóibh struchtúr agus gníomhaíochtaí an Choiste mar aon lena ról i bpróiseas cinnteoireachta an Aontais Eorpaigh. Cur i láthair idirghníomhach atá ann agus is féidir leis na rannpháirtithe a dtuairimí ina thaobh a mhalartú ina dhiaidh.

Maireann na cuairteanna idir uair an chloig agus dhá uair an chloig.

An fhoirm

Más áil leat cuairt a eagrú, comhlánaigh an fhoirm iarratais ar chuairt nó seol d'iarraidh chuig an seoladh ríomhphoist seo: visitesCESEateesc [dot] europa [dot] eu Ba cheart na hiarratais a sheoladh ar a laghad trí seachtaine roimh ré. Cuir in iúl san iarratas cén dáta atá uait, cé mhéad rannpháirtí a bheidh i gceist, cén teanga oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh is rogha leat: an Béarla, an Bhulgáiris, an Chróitis, an Danmhairgis, an Eastóinis, an Fhionlainnis, an Fhraincis, an Ghaeilge, an Ghearmáinis, an Ghréigis, an Iodáilis, an Laitvis, an Liotuáinis, an Mháltais, an Ollainnis, an Pholainnis, an Phortaingéilis, an Rómáinis, an tSeicis, an tSlóivéinis, an tSlóvaicis, an Spáinnis, an tSualainnis agus an Ungáiris.

Ba cheart do ghrúpaí a dteastaíonn cainteoir uathu a bhfuil saineolas aige ar ábhar faoi leith sinn a chur ar an eolas ina thaobh sin roimh ré.

Uaireanta an chloig

Is féidir leis an gCoiste glacadh le grúpaí cuairteoirí idir 9 a.m. agus 5 p.m. (1 p.m. ar an Aoine). Ní réachtáiltear aon chuairteanna ar laethanta saoire oifigiúla. Is féidir le cuairteoirí lón a bheith acu i gceaintín an Choiste ó 1.30 p.m. i leith.

Conas teacht orainn

Táimid lonnaithe ag 99-101 rue Belliard i gceantar Eorpach na Bruiséile. Is é Maalbeek an stáisiún metro is cóngaraí dúinn agus tá roinnt busanna ann a stopann in aice le ceanncheathrú an Choiste. Is féidir leat do thuras a phleanáil le cabhair ó shuíomh gréasáin iompair na Bruiséile.

European Quarter and position of the EESC buildings

Cliceáil ar an íomhá chun an léarscáil a mhéadú

Useful Links