Cuairt a thabhairt ar CESE

This page is also available in

Important message concerning COVID-19

Please read this document about the EESC measures concerning COVID-19


Is díol sásaimh do Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) fáilte a fhearadh roimh chuairteoirí ó gach cearn den domhan agus a ról agus a ghníomhaíochtaí a mhíniú dóibh.

Cuid mhaith díobh sin a thugann cuairt orainn, is baill d'eagraíochtaí de chuid na sochaí sibhialta iad nó is mic léinn iad a bhfuil speisialtóireacht acu i ngnóthaí an Aontais Eorpaigh agus tagann siad chugainn ó na Ballstáit nó lasmuigh díobh.

Cuireann cainteoir agus ball den fhoireann atá againn fáilte roimh gach grúpa cuairteoirí agus míníonn an cainteoir dóibh struchtúr agus gníomhaíochtaí an Choiste mar aon lena ról i bpróiseas cinnteoireachta an Aontais Eorpaigh. Cur i láthair idirghníomhach atá ann agus is féidir leis na rannpháirtithe a dtuairimí ina thaobh a mhalartú ina dhiaidh.

Maireann na cuairteanna idir uair an chloig agus dhá uair an chloig.

Foirm iarratais ar chuairt

Más áil leat cuairt a eagrú, is gá an fhoirm iarratais ar chuairt a chomhlánú nó iarratas a sheoladh chuig VisitesCESE. Ba cheart na hiarratais a sheoladh ar a laghad trí seachtaine roimh ré. Cuir in iúl san iarratas cén dáta atá uait, cé mhéad rannpháirtí a bheidh i gceist, cén teanga oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh is rogha leat: an Béarla, an Bhulgáiris, an Chróitis, an Danmhairgis, an Eastóinis, an Fhionlainnis, an Fhraincis, an Ghaeilge, an Ghearmáinis, an Ghréigis, an Iodáilis, an Laitvis, an Liotuáinis, an Mháltais, an Ollainnis, an Pholainnis, an Phortaingéilis, an Rómáinis, an tSeicis, an tSlóivéinis, an tSlóvaicis, an Spáinnis, an tSualainnis agus an Ungáiris.

Ba cheart do ghrúpaí a dteastaíonn cainteoir uathu a bhfuil saineolas aige ar ábhar faoi leith sinn a chur ar an eolas ina thaobh sin roimh ré.

Uaireanta an chloig

Is féidir leis an gCoiste glacadh le grúpaí cuairteoirí idir 9 a.m. agus 5 p.m. (1 p.m. ar an Aoine). Ní réachtáiltear aon chuairteanna ar laethanta saoire oifigiúla. Is féidir le cuairteoirí lón a bheith acu i gceaintín an Choiste ó 1.30 p.m. i leith.

Conas teacht orainn

Táimid lonnaithe i rue Belliard/Belliardstraat 99-101 i gceantar Eorpach na Bruiséile. Is é Maelbeek/Maalbeek an stáisiún meitreo is cóngaraí dúinn agus tá roinnt busanna ann a stopann in aice le ceannáras an Choiste.

Eolas agus naisc úsáideacha a chabhróidh leat do chuairt a eagrú.

Naisc eile