Besök EESK

This page is also available in

På grund av covid19-pandemin är evenemang och besök i kommitténs lokaler tills vidare inställda.


Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) tar gärna emot besökare från hela världen för att förklara sin roll och verksamhet för dem.

Många av våra besökare är medlemmar i organisationer i det civila samhället eller studenter med inriktning på EU‑frågor och kommer från alla medlemsstater och från länder utanför EU.

Varje besöksgrupp välkomnas av en av våra medarbetare och en talare som redogör för EESK:s struktur och verksamhet och dess roll i EU:s beslutsprocess. Presentationen är interaktiv och följs av en diskussion med deltagarna.

Vi anordnar också besök på distans i form av videokonferenser där deltagarna kan få direkt kontakt med vår talare utan att resa till Bryssel. Presentationen varar mellan en och två timmar.

Boka ett besök

För att organisera ett besök, på plats eller på distans, fyll i besöksbokningsformuläret eller skicka en begäran per e‑post till VisitEESC. Begäran bör skickas minst tre veckor i förväg. Ange önskad dag, antal deltagare och önskat officiellt EU-språk (bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska eller ungerska).

Grupper som vill ha en talare som är specialiserad på ett visst ämne bör informera oss på förhand.


Här finns vi

EU-kvarteren i Bryssel
Rue Belliard/Belliardstraat 99–101
1040 Bruxelles/Brussel

Närmaste tunnelbanestationen är Maelbeek/Maalbeek, och flera busslinjer stannar nära EESK:s lokaler.
Se: Användbar information och länkar för att planera din resa.

När?

EESK kan ta emot besöksgrupper från kl. 9.00 till kl. 17.00 (kl. 13.00 på fredagar). Vi tar inte emot besök på officiella helgdagar. Besökare kan äta lunch i EESK:s matsal från kl. 13.30.

Andra länkar