Europos žaliasis kursas

This page is also available in:

2019 m. gruodžio 11 d. Europos Komisija paskelbė Europos žaliąjį kursą, kuriuo stiprinamas ES įsipareigojimas spręsti su klimatu ir aplinka susijusias problemas, kurios yra pagrindinė šios kartos užduotis. Europos žaliojo kurso tikslas – pertvarkyti ES į modernią, efektyviai išteklius naudojančią ir konkurencingą ekonomiką, užtikrinant:

 • nulinį grynąjį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki 2050 m.;
 • nuo išteklių naudojimo atsietą ekonomikos augimą;
 • kad nė vienas asmuo ir nė viena vietovė nebūtų palikti nuošalyje.

Siekdama įgyvendinti Europos žaliąjį kursą, ES parengė išsamų iniciatyvų rinkinį, įskaitant politikos pasiūlymus ir pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų bei finansavimo priemonių rengimą ir modernizavimą.

EESRK ragino parengti žaliąjį ir socialinį kursą, pabrėždamas glaudų žaliojo kurso ir socialinio teisingumo ryšį. Siekiant sveikoje aplinkoje skatinti tvarias ir konkurencingas ateities įmones, labai svarbu išgirsti visų suinteresuotųjų šalių nuomonę.

Europos žaliajame kurse daug dėmesio skiriama žaliosios ir tvarios pertvarkos finansavimui ir investicijoms. Žaliasis kursas – gyvybiškai svarbi priemonė Europai siekiant atsigauti po COVID-19 pandemijos. Europos žaliajam kursui finansuoti skiriamas trečdalis 1,8 trln. EUR investicijų pagal ekonomikos gaivinimo planą „Next Generation EU“ ir iš ES septynerių metų biudžeto. Taip didinant finansavimą siekiama krizę paversti transformuojančio pobūdžio galimybėmis Europos ateičiai.

EESRK atlieka labai svarbų vaidmenį stebint Europos žaliojo kurso iniciatyvų ir veiksmų įgyvendinimą. EESRK rengia nuomones ir organizuoja veiklą (žr. šio puslapio kairėje esantį papildomą meniu), siekdamas užtikrinti, kad ES institucijos atsižvelgtų į organizuotos pilietinės visuomenės nuomonę, o žaliojo kurso iniciatyvos derėtų su vietos ekonominėmis, socialinėmis ir pilietinėmis aplinkybėmis.

Kadangi Europos žaliasis kursas yra horizontalaus ir kompleksinio pobūdžio, jis įtraukiamas į visų EESRK skyrių ir CCMI veiklą.

 • Adopted on 18/09/2020 - Bureau decision date: 20/02/2020
  Reference
  TEN/707-EESC-2020
  (Luxembourg
  Employers - GR I
  Hungary

  The health, economic and social crisis of COVID-19 has intensified the severity of the affordable housing crisis that Member States have been facing for years, particularly for homeless people, overcrowded households, residents of working class neighbourhoods and seasonal workers and immigrants – victims of housing conditions that have directly affected the infection rate in society. Although housing policy remains the competence of the Member States, the shortage of decent and affordable housing in the European Union requires a European action plan on housing that includes a comprehensive set of measures, which are easy for people to understand, to help Member States, regions and cities in Europe to sustainably boost the supply of social and affordable housing and effectively combat homelessness.

  EESC opinion: Universal access to housing that is decent, sustainable and affordable over the long term
 • Adopted on 18/09/2020 - Bureau decision date: 20/02/2020
  Reference
  REX/528-EESC-2020
  Employers - GR I
  Croatia
  Workers - GR II
  France

  On 5 February 2020, the European Commission published its Communication Enhancing the accession process – A credible EU perspective for the Western Balkans, proposing a new methodology for candidate countries of the Western Balkans with the objective to render the accession process more coherent, respond to concerns of certain Member States expressed in October 2019 and enable the enlargement process to continue.

  EESC opinion: Contribution of civil society to the Green Agenda and sustainable development of the Western Balkans as part of the EU accession process (own-initiative opinion)
 • Adopted on 18/09/2020 - Bureau decision date: 21/01/2020
  Reference
  SOC/632-EESC-2020-01-01

  This exploratory opinion was requested by the European Parliament with a view to a forthcoming Commission initiative on fair minimum wages. The question of Decent minimum wages across Europe is a complex and sensitive issue. It is important that any EU action is based on accurate analysis and understanding of the situation and sensitivities in the Member States and fully respects the social partners' role and autonomy, as well as the different industrial relations models.

  EESC opinion: Decent minimum wages across Europe
  Decent minimum wages across Europe
 • Adopted on 18/09/2020 - Bureau decision date: 21/01/2020
  Reference
  NAT/786-EESC-2020-01-01-00896
  (Italy
  Diversity Europe - GR III
  Germany
  EESC opinion: 2030 biodiversity strategy
  FAO: Highlights of FAO’s upcoming work on biodiversity
 • Adopted on 15/07/2020 - Bureau decision date: 20/02/2020
  Reference
  CCMI/175-EESC-2020-01-01
  Employers - GR I
  Bulgaria
  (Germany

  Disruptions like coronavirus (COVID-19) threaten to bring the world economy and social life to a standstill. Its impacts include recessions in the USA, the EU, Japan and other regions of the world, extremely slow growth in China and huge losses in terms of output. Governments have to offset economic damage with fiscal and monetary policies and cope with the expected changes of the economic paradigm. The EESC stresses the need for efficient business models and trade defence mechanisms, in particular with regard to Asia, and notes that 36 million jobs in the EU depend on the EU's exporting potential, and that the share of EU employment supported by sales of goods and services to the rest of the world in relation to total employment increased from 10.1% in 2000 to 15.3% in 2017. The fiscal, economic and social response to the crisis is necessary for preventing its negative impact on these and other sectors.

  EESC opinion: Fostering competitiveness, innovation, growth and job creation by advancing in global regulatory cooperation, by supporting a renewed multilateral trading scheme and by reducing market-distorting subsidies (own-initiative opinion)
 • Adopted on 15/07/2020 - Bureau decision date: 20/02/2020
  Reference
  REX/529-EESC-2020-01-01
  (France

  The unprecedented magnitude of the COVID crisis requires an unprecedented, long-term and unequivocal response. International trade is a vital tool to finance recovery ge get out of the crisis. In these efforts, the EU must stay true to its values and ensure the protection of businesses, workers and people, leaving no one behind. Recovery must be based on sustainability, and inclusive and green growth. Green Deal measures are therefore more relevant than ever.

  EESC opinion: A post COVID-19 emergency: the design of a New Multilateral Matrix (own-initiative opinion)
 • Adopted on 15/07/2020 - Bureau decision date: 18/02/2020
  Reference
  INT/895-EESC-2020
  (Italy
  Diversity Europe - GR III
  Ireland

  The Commission's new Circular Economy Action Plan focuses on sustainable products, less waste, product value chains, and circularity in regions and cities, and the global level.

  EESC opinion: New Circular Economy Action Plan
 • Adopted on 15/07/2020 - Bureau decision date: 21/01/2020
  Reference
  NAT/785-EESC-2020-01-01-01432
  Employers - GR I
  Greece
  Workers - GR II
  Germany

  The opinion will provide guidance on how to build on existing structures like citizens' dialogues and assemblies, social dialogue committees in order to structure and mainstream the dialogue with civil society. It will also make recommendations about how to encourage information sharing and public understanding of climate action; how to create real and virtual spaces for exchange on climate and how to build capacity to facilitate grassroots initiatives, among others.

  EESC opinion: European Climate Pact (Exploratory opinion)
 • Adopted on 15/07/2020 - Bureau decision date: 21/01/2020
  Reference
  NAT/784-EESC-2020-1431
  Diversity Europe - GR III
  Netherlands
  (Finland

  This EESC opinion will respond to the European Commission's proposal for a regulation on establishing a European Climate Law and it will look into the role of citizens in driving the transformation towards climate neutrality.

  EESC opinion: European Climate Law
 • Adopted on 10/06/2020 - Bureau decision date: 21/01/2020
  Reference
  ECO/504-EESC-2020
  (Italy
  (Czech Republic
  EESC opinion: Just Transition Fund and amendments to the Common Provisions Regulation