EESC Info

  • EESK apliecina solidaritāti un vienotību ar Ukrainu
  • Runā EESK locekļi
  • David Stulík: Vēl nepieredzēts solidaritātes un atbalsta vilnis Ukrainai
  • Tetyana Ogarkova: Vladimira Putina pēdējais karš

   

  • Eiropas drošība nav iedomājama bez Ukrainas drošības
  • Agresija, kas izvērsta pret Ukrainu, prasa vēl vairāk stiprināt ES projektu
  • Rūpniecības politika: ilgtspējai jāiet roku rokā ar konkurētspēju un stratēģisko autonomiju
  • Mums kopīgi jāveic šis garais ceļš uz dzimumu līdztiesību
 • Šajā izdevumā:

  • Eiropas Jaunatnes gadā (2022) mums jāpanāk taustāmas un ilgstošas pozitīvas pārmaiņas visiem Eiropas jauniešiem
  • EESK atbalsta Padomes prezidentvalsts Francijas prioritātes
  • Pietiekama, ilgtspējīga un pieejama vecāka gadagājuma cilvēku kvalitatīva aprūpe ir vitāli svarīga
  • EESK: Eiropas Savienībai būtu jānovērš tiesiskuma pārkāpumi

   

  • 2021. gada EESK Pilsoniskās solidaritātes balvu par klimatrīcību saņem Beļģijas apvienība “Vecvecāki par klimata aizsardzību”
  • Vai zinājāt...? Interesanti fakti par EESK Pilsoniskās solidaritātes balvas ieguvējiem
  • Runā uzvarētāji: intervijas ar visiem uzvarētājiem
 • Šajā izdevumā

  • ES cīņai pret dezinformāciju ir jāvēršas pret izplatītājiem un jāaizsargā pamattiesības
  • Sekmīgas atveseļošanas nodrošināšana: EESK uzsver organizētas pilsoniskās sabiedrības nozīmīgo lomu
  • Eiropas Jaunatnes gads (2022): uzsvars uz rezultātiem, nevis uz ažiotāžu
  • EESK: orientējot ES ekonomiku un finanses uz ilgtspēju, Eiropas Komisijai jārīkojas vērienīgāk
 • Šajā izdevumā

  • Mathew Caruana Galizia: es cenšos darīt visu, lai mana māte nebūtu mirusi veltīgi
  • Sophia Wiegand: COP 26 jauniešus pievīla, tomēr cerība nav zudusi
  • Jānovērš Šengenas zonas brīvību un tiesību pārkāpumi
  • Ar pilsoniskās sabiedrības pūliņiem novērst Eiropas Savienībā vērojamās negatīvās tendences tiesiskuma jomā
  • 5G – EESK mudina Komisiju rūpīgāk novērtēt ietekmi uz cilvēku veselību un vidi
 • Šajā izdevumā:

  • Kohēzijai ir jābūt pēcpandēmijas Eiropas uzmanības centrā, norāda komisāre Elisa Ferreira un EESK priekšsēdētāja Christa Schweng
  • Mediju brīvībai arī turpmāk ir jābūt vienai no mūsu darba kārtības prioritātēm
  • ES “Bioproduktu dienā” EESK uzsver, cik svarīga nozīme ir ilgtspējīgākām, taisnīgākām un iekļaujošākām pārtikas sistēmām
  • Mākslīgais intelekts Eiropā: visus lēmumus nevar reducēt līdz vieniem un nullēm
 • Šajā izdevumā:

  • Mākslīgais intelekts: 18 % no pasaules vadošajiem pētniekiem ir eiropieši, bet tikai 10 % strādā Eiropā
  • Franss Timmermanss Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā tiekas ar Eiropas jaunatnes līderiem
  • Eiropas bērnu nabadzības izskaušanai ir vajadzīga visas sabiedrības pieeja
  • Viesabonēšana: EESK aicina Eiropas Savienībā izveidot vienotu tarifu zonu
 • Šajā izdevumā:

  • Konference par Eiropas nākotni: EESK rīkotās konsultācijas visur Eiropā
  • ES prezidentvalsts Slovēnija pārņem prezidentūru Eiropai izšķirošā laikā
  • “Eiropas zaļais kurss būs taisnīgs, vai tā nebūs vispār”
  • Atveseļošanai un atjaunošanai pēc pandēmijas jābūt Eiropas nākotnes prioritātei
  • EESK izsludina 2021. gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai par klimatam veltītiem pasākumiem
  • Jaunā kiberdrošības stratēģija ir solis uz priekšu
  • EESK atbalsta spēcīgu un iekļaujošu Eiropas veselības savienību
  • Paziņojums “Kā izmantot ilgi gaidīto iespēju”