EESC Info

 • I dette nummer:

  • EØSU drøfter det tjekkiske EU-formandskabs prioriteter og det rette energimiks for Europas fremtid
  • EØSU opfordrer til konsekvente og strenge sanktioner over for arbejdsgivere, der beskæftiger migranter med ulovligt ophold
  • Antisemitisme tester idéen om Europa
  • EØSU's Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer fejrer sit 20-årsjubilæum
  • EØSU udviser solidaritet og sammenhold med Ukraine
  • EØSU's medlemmer giver deres mening til kende
  • David Stulík: en hidtil uset bølge af solidaritet og støtte til Ukraine
  • Tetyana Ogarkova: Vladimir Putins sidste krig

   

  • Europa er ikke sikkert uden et sikkert Ukraine
  • Aggressionerne mod Ukraine kræver yderligere styrkelse af EU-projektet
  • Industripolitik: Bæredygtighed skal gå hånd i hånd med konkurrenceevne og strategisk autonomi
  • Vi er nødt til at følges ad på denne lange vej mod ligestilling mellem kønnene
 • I dette nummer:

  • Vi skal med det europæiske ungdomsår 2022 sikre håndgribelige og varige resultater for alle unge europæere
  • EØSU bakker op om det franske rådsformandskabs prioriteter
  • Tilstrækkelig, bæredygtig og tilgængelig ældrepleje af høj kvalitet er afgørende
  • EØSU: EU bør slå ned på overtrædelser af retsstatsprincippet

   

  • Vinderen af EØSU's civilsamfundspris 2021 om klimaindsatsen er den belgiske sammenslutning Grootouders voor het Klimaat (bedsteforældrenes klimaaktion)
  • Vidste du...? Interessante fakta om vinderne af EØSU's civilsamfundspris
  • Med vindernes egne ord: interviews med alle vinderne
 • I dette nummer:

  • EU's bekæmpelse af desinformation skal rettes mod formidlerne og beskytte de grundlæggende rettigheder
  • En vellykket genopretning: EØSU understreger det organiserede civilsamfunds centrale rolle
  • Det europæiske ungdomsår 2022: der skal fokuseres på resultater frem for medieomtale
  • EØSU opfordrer Kommissionen til at være mere ambitiøs i bestræbelserne på at styre EU's økonomi og finanser i retning af bæredygtighed
 • I dette nummer:

  • Mathew Caruana Galizia: Jeg vil gerne sørge for, at min mor ikke døde for ingenting
  • Sophia Wiegand: COP26 skuffede de unge, men tog ikke håbet fra os
  • Der bør sættes ind over for krænkelser af friheder og rettigheder i Schengenområdet
  • De negative tendenser med hensyn til opretholdelsen af retsstatsprincippet i EU skal vendes ved hjælp af civilsamfundet
  • 5G – EØSU opfordrer indtrængende Kommissionen til at yderligere vurdere følgerne for den menneskelige sundhed og miljøet
 • I dette nummer:

  • Samhørighed skal have en central plads i Europa efter pandemien, udtaler kommissær Elisa Ferreira og EØSU's formand, Christa Schweng
  • Mediefrihed skal fortsat stå øverst på vores dagsorden
  • I anledning af den første EU-dag for økologi understreger EØSU vigtigheden af mere bæredygtige, mere retfærdige og mere inklusive fødevaresystemer
  • Kunstig intelligens (AI) i Europa: Ikke alle afgørelser kan reduceres til ettaller og nuller
 • I dette nummer:

  • Kunstig intelligens: 18 % af verdens bedste forskere er europæiske, men kun 10 % arbejder i Europa
  • Frans Timmermans mødes med europæiske ungdomsledere hos EØSU
  • Bekæmpelse af fattigdom blandt børn i Europa kræver en samfundsmæssig indsats
  • Roaming: EØSU opfordrer til, at der indføres en fælles takstzone i hele EU
 • I dette nummer:

  • Konferencen om Europas fremtid: EØSU's høringer vil nå ud i alle hjørner af Europa
  • Det slovenske EU-formandskab starter på et kritisk tidspunkt for Europa
  • "Den europæiske grønne pagt skal være retfærdig, eller også skal den slet ikke være der"
  • Genopretning og genopbygning efter pandemien skal være en prioritet for Europas fremtid