„The Grassroots View” – S3, E 25 – Cyfrowa Europa: między regulacją a innowacją

Innowacje cyfrowe mogą przekształcić przemysł, społeczeństwo i życie. Mogą również stanowić zagrożenie, jeżeli nie zostaną odpowiednio uregulowane. W tym odcinku „The Grassroots View” podsumowujemy transformację cyfrową w Europie. Jaka jest sytuacja w UE w porównaniu z resztą świata? Jakie są przyszłe wyzwania i możliwości? W jaki sposób Europa może zdobyć i utrzymać konkurencyjną pozycję, jednocześnie chroniąc prawa i dobrobyt obywateli?

Dostępne języki:

Rok wojny w Ukrainie

24 lutego, kiedy rozpoczęła się wojna, natychmiast potępiliśmy w EKES-ie niczym niesprowokowaną i nieuzasadnioną napaść na Ukrainę, o której zdecydowały rosyjskie władze.

W ciągu ostatniego roku na wiele sposobów wyrażaliśmy solidarność z narodem ukraińskim, wzywając do zdecydowanych działań zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym. Jestem dumna z Komitetu i jego wysiłków na rzecz oceny skutków wojny dla ukraińskich i europejskich obywateli i przedsiębiorstw oraz znalezienia najlepszego sposobu wspierania Ukrainy i jej społeczeństwa obywatelskiego.

 

Do odnotowania

W punkt

W rubryce „W punkt” zwróciliśmy się do Stojana Czukanowa o omówienie ważnych elementów opinii w sprawie przeglądu dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. (ehp)

Stojan Czukanow: „Zanieczyszczenia zaszły za daleko”

W swojej opinii EKES wzywa instytucje europejskie, by zaczęły priorytetowo traktować kwestię wody i by opracowały Niebieski Ład dla UE: mają to być potężne wysiłki na rzecz przewidywania potrzeb, ochrony zasobów wodnych i odpowiedniego sprostania powiązanym wyzwaniom za pomocą kompleksowego i skoordynowanego planu działania.

„Jedno pytanie do...”

„Jedno pytanie do...”

W tym wydaniu pytamy Maríę del Carmen Barrera Chamorro o kolejny aspekt drażliwej kwestii energetyki, którą poruszyliśmy już w ubiegłym miesiącu.  

 

 

Maria del Carmen Barrera Chamorro: Transformacja energetyczna musi służyć tworzeniu miejsc pracy

EKES Info: Jaki jest wpływ transformacji energetycznej na zatrudnienie w regionach? Co proponuje EKES w tej sprawie?

Maria del Carmen Barrera Chamorro: Doświadczenia są jak dotąd bardzo zróżnicowane. Są sukcesy, ale też wiele problemów. Jednak powodzenie transformacji energetycznej z punktu widzenia zatrudnienia jest niezwykle istotne. Bez gwarancji trwałego zatrudnienia, ochrony socjalnej i wsparcia przedsiębiorstw na rzecz transformacji nie będzie w Europie konkurencyjnej i zdrowej przyszłości.

Zgadnij, kogo zaprosiliśmy.

Niespodziewana gościni

Tetiana Ogarkowa, ukraińska dziennikarka, eseistka i literaturoznawczyni, mieszka w Kijowie. W 2022 r., w specjalnym numerze poświęconym Ukrainie, jako pierwsza goszcząca u nas osoba wyjaśniła, jaki dramat rozgrywa się w jej kraju z powodu wojny. Dziś, w lutym 2023 r., rok po zaatakowaniu Ukrainy przez Rosję, dzieli się z nami przemyśleniami na temat minionego roku naznaczonego śmiercią i cierpieniem oraz jego trwałego wpływu na zbiorową duszę Ukrainek i Ukraińców.

 

Tetiana Ogarkowa: „Nadejdzie dzień zwycięstwa, lecz nie będzie przypominać 23 lutego”

24 lutego 2022 r. zburzył spokój milionów Ukrainek i Ukraińców. Wypowiadając słowo „zwycięstwo”, wyobrażamy sobie, że dzień, w którym nadejdzie, będzie taki jak przed wybuchem wojny. Będzie to normalny dzień pokoju, podobny do 23 lutego 2022 r.

To nieprawda. Dla nas nie będzie już 23 lutego. Życie nie będzie się już toczyć jak przed rozpoczęciem wojny.

 

Podziękowania dla osób, które gościliśmy w 2022 r.

W związku ze zbliżającą się pierwszą rocznicą rosyjskiej agresji wojskowej na pełną skalę na Ukrainę chcemy podziękować dziennikarzom, pisarzom i fotografom w całej Europie, którzy przez cały miniony rok wojny dzielili się z nami swoimi opowieściami i świadectwami. Byli to Nadja Afanasjewa, Witalij Portnikow, Olga Czajko, Tetiana Ogarkowa, Olena Abramowicz, Olga Wegera, Wasyl Kuszmus, Kostas Onisenko, Marta Barandij, Jowita Kiwnik i Sławek Kamiński. (ehp)

 

Wiadomości EKES-u

Roberta Metsola zgadza się z Christą Schweng: Konkurencyjność UE staje się dziś ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej

Na styczniowej sesji plenarnej EKES-u członkowie Komitetu omówili z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą reakcję UE na wyzwania geopolityczne. Zgodziła się ona z przewodniczącą EKES-u Christą Schweng, że konkurencyjność oraz autonomia strategiczna mają kluczowe znaczenie w obecnych trudnych czasach.

Szwedzka prezydencja Rady w 2023 r.: głównym tematem jest nadal Ukraina

Należy zagwarantować Europejkom i Europejczykom bezpieczeństwo oraz stać na straży praworządności i praw podstawowych: głównym priorytetem Szwecji, która od stycznia do czerwca 2023 r. będzie sprawować przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, będą środki w zakresie zarządzania kryzysowego.

 

Jednolity rynek powinien służyć ludziom, a nie odwrotnie

Aby uczcić tegoroczną 30. rocznicę utworzenia jednolitego rynku UE, podczas styczniowej sesji plenarnej EKES-u zorganizowano debatę z komisarz Margrethe Vestager dotyczącą sposobu, w jaki można stawić czoła być może największemu wyzwaniu dla następnego pokolenia.

Sieć na rzecz zrównoważonego rozwoju ostrzega przed ryzykiem „straconej dekady z punktu widzenia realizacji Agendy 2030”

Podczas debaty, która odbyła się w EKES-ie 24 stycznia, stwierdzono, że UE nie udaje się spełnić celów Agendy 2030 ONZ. Jednak wciąż jest nadzieja. UE może wysunąć się na czoło, między innymi udzielając wsparcia finansowego. EKES odgrywa istotną rolę w monitorowaniu postępów.

UE musi zakazać produktów wytwarzanych z wykorzystaniem pracy przymusowej i stać na straży praw człowieka

UE musi zwalczać wszelkie formy pracy przymusowej i stać się światowym liderem w dziedzinie praw człowieka – wezwał EKES w opinii przyjętej na styczniowej sesji plenarnej.

 

Kryzys związany z cenami energii: UE musi wspierać konsumentów i przedsiębiorstwa

W reakcji na kryzys wywołany cenami energii UE powinna dążyć do ochrony wszystkich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw mających duże trudności z płaceniem rachunków za energię. Takie jest główne przesłanie opinii EKES-u „Polityka gospodarcza w strefie euro w 2023 r.” przyjętej na styczniowej sesji plenarnej.

UE powinna zacieśnić współpracę międzynarodową w celu ochrony oceanów

Wzmocniona współpraca międzynarodowa ma kapitalne znaczenie dla osiągnięcia zrównoważoności oceanów do 2030 r. i zapewnienia bezpieczeństwa na morzu, stwierdził EKES w nowej opinii przyjętej na styczniowej sesji plenarnej.

Bezpieczeństwo to więcej niż tylko obronność

Na styczniowej sesji plenarnej EKES-u członkowie omówili koncepcję unijnego „Strategicznego kompasu na rzecz bezpieczeństwa i obrony” i przekonywali, że zagadnienie bezpieczeństwa należy rozumieć znacznie szerzej niż tylko jako obronę wojskową. Społeczeństwo obywatelskie nie może być biernym obserwatorem, gdyż w sytuacji kryzysowej pełni funkcję stabilizującą, o czym mogliśmy się przekonać w obliczu wojny w Ukrainie.

Nowa europejska strategia w dziedzinie opieki to sprawdzian dla Europy socjalnej

EKES z zadowoleniem przyjął wnioski Komisji dotyczące kompleksowej europejskiej strategii w dziedzinie opieki, które powinny zagwarantować wszystkim Europejczykom możliwość korzystania z wysokiej jakości opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych przez całe życie.

 

Aktualności z Grup

Plan przemysłowy Zielonego Ładu wymaga jeszcze wielu ulepszeń, które muszą doprowadzić do realizacji programu na rzecz konkurencyjności

Stefano Mallia, przewodniczący Grupy Pracodawców w EKES-ie

Propozycja Komisji jest niekompletna i musi stać się częścią długoterminowej wizji programu na rzecz konkurencyjności.

W dniu 1 lutego 2023 roku Komisja Europejska przedstawiła swoją pierwszą odpowiedź na bezprecedensowy pakiet klimatyczny prezydenta USA Joe Bidena – tym mianem określa się ustawę o obniżeniu inflacji (IRA), która przewiduje wsparcie amerykańskiego przemysłu dotacjami na rekordową kwotę 369 mld USD. Propozycja Komisji wychodzi naprzeciw wielu oczekiwaniom, gdyż zapewnia przewidywalne ramy regulacyjne, dostęp do finansowania, odpowiednią wykwalifikowaną siłę roboczą i program otwartego handlu, ale po jej wstępnej analizie pracodawcy UE doszli do zgodnego wniosku, że należy ją jeszcze dopracować, jeśli mamy osiągnąć długoterminową konkurencyjność.

Żywy dialog społeczny na rzecz prawdziwie społecznej Europy

Grupa Pracowników w EKES-ie

Grupa Pracowników EKES-u przyjęła z aprobatą opublikowaną niedawno przez Komisję Europejską inicjatywę dotyczącą dialogu społecznego. Jest to wyraźny sygnał dla pracowników i obywateli UE, którzy zmagają się obecnie z poważnym kryzysem wywołanym kosztami życia.

Doskonalenie umiejętności, aby rynek pracy był otwarty dla wszystkich

Ioannis Vardakastanis, wiceprzewodniczący Grupy Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego w EKES-ie

Europejski Rok Umiejętności powinien być okazją do wypełnienia luk i do usunięcia barier uniemożliwiających wielu obywatelom UE znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia wysokiej jakości. Gdy kurczą się w UE zastępy pracowników, bardziej niż kiedykolwiek istotne jest skupienie się na wykorzystaniu potencjału osób, które zbyt często znajdują się poza nawiasem otwartego rynku pracy, i inwestowanie w umiejętności.

Wydarzenia kulturalne

Dni Społeczeństwa Obywatelskiego 2023

Tegoroczne Dni Społeczeństwa Obywatelskiego naświetlą zasadniczą rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego w zapewnianiu i ochronie zarówno spójności społecznej, jak i odpornej demokracji w Europie.

Uczniowie będą gościć członków EKES-u w ramach przygotowań do imprezy „Twoja Europa – Twoje Zdanie!”

W lutym i marcu członkinie i członkowie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego odwiedzają trzydzieści pięć szkół w państwach członkowskich UE oraz siedmiu krajach kandydujących, aby przygotować je do udziału w wydarzeniu „Twoja Europa – Twoje Zdanie!”, które odbędzie się w Brukseli w dniach 23–24 marca 2023 r.