EESC Info

  • EESC toont zich solidair en verenigd met Oekraïne
  • EESC-leden aan het woord
  • David Stulík: Een ongekende golf van solidariteit en steun voor Oekraïne
  • Tetyana Ogarkova: Vladimir Poetins laatste oorlog

   

  • Geen veilig Europa zonder een veilig Oekraïne
  • De huidige agressie tegen Oekraïne vraagt om verdere versterking van het Europese project
  • Industriebeleid: duurzaamheid moet hand in hand gaan met concurrentievermogen en strategische autonomie
  • We moeten dit lange pad naar gendergelijkheid samen afleggen
 • In dit nummer:

  • Europees Jaar van de Jeugd 2022: streven naar tastbare en duurzame resultaten voor alle jonge Europeanen
  • EESC steunt de prioriteiten van het Franse voorzitterschap van de Raad
  • Maak van toereikende, duurzame en toegankelijke kwaliteitszorg voor ouderen een prioriteit
  • EESC: EU moet hard optreden tegen schendingen van de rechtsstaat

   

  • EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld 2021 inzake klimaatactie gaat naar Belgische vereniging Grootouders voor het Klimaat
  • Wist u dit...? Interessante feiten over de winnaars van de EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld
  • De winnaars aan het woord: interviews met alle winnaars
 • In dit nummer:

  • De strijd van de EU tegen desinformatie moet zich richten op verspreiders en de grondrechten beschermen
  • Van het herstel een succes maken: het EESC onderstreept de sleutelrol van het maatschappelijk middenveld
  • Europees Jaar van de Jeugd 2022: niet de media-aandacht maar de resultaten tellen
  • Het EESC verzoekt de Europese Commissie ambitieuzer te zijn in haar pogingen om de economie en financiering van de EU te verduurzamen
 • In dit nummer:

  • Matthew Caruana Galizia: Ik probeer ervoor te zorgen dat mijn moeder niet voor niets is gestorven
  • Sophia Wiegand: COP26 teleurstellend voor jongeren, maar we blijven hoop houden
  • Schendingen van de vrijheden en rechten in het Schengengebied moeten worden aangepakt
  • De negatieve trends op het gebied van de rechtsstaat in de EU ombuigen via het maatschappelijk middenveld
  • 5G – Het EESC dringt er bij de Commissie op aan de gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu nader onder de loep te nemen
 • In dit nummer:

  • In het Europa na de pandemie moet cohesie centraal staan, zo verklaren commissaris Elisa Ferreira en EESC-voorzitter Christa Schweng
  • Mediavrijheid moet bovenaan de agenda blijven staan
  • Op de eerste ”biodag” van de EU beklemtoont het EESC het belang van duurzamere, eerlijkere en inclusievere voedselsystemen
  • AI in Europa: niet alle beslissingen kunnen worden teruggebracht tot enen en nullen
 • In dit nummer:

  • AI: 18 % van de toponderzoekers in de wereld is Europees, maar slechts 10 % van hen is werkzaam in Europa
  • Frans Timmermans ontmoet Europese jongerenleiders bij het EESC
  • Om een eind te maken aan armoede onder Europese kinderen is betrokkenheid van de hele samenleving nodig
  • Roaming: EESC pleit voor één tariefzone in de hele EU
 • In dit nummer:

  • De Conferentie over de toekomst van Europa: het EESC legt zijn oor te luisteren in alle uithoeken van Europa
  • Sloveens voorzitterschap van de EU komt op cruciaal moment voor Europa
  • “Alleen een rechtvaardige Europese Green Deal is te rechtvaardigen”
  • Herstel en wederopbouw na de pandemie: de hoogste prioriteit voor de toekomst van Europa
  • EESC lanceert prijs voor het maatschappelijk middenveld 2021 inzake klimaatactie
  • Nieuwe EU-strategie voor cyberbeveiliging is een stap voorwaarts
  • EESC pleit voor een robuuste en inclusieve EU-gezondheidsunie
  • Verklaring: Hoe kan een langverwachte gelegenheid worden aangegrepen?