Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy!

Z wielką przyjemnością zwracam się do Was jako nowo wybrany przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u). Chciałbym wszystkim złożyć najlepsze życzenia i wyrazić wdzięczność za nieocenioną pracę, jaką organizacje społeczeństwa obywatelskiego podejmują każdego dnia dla dobra naszych społeczeństw.

Nowe publikacje

Stać na straży demokracji – występować w imieniu Europy

Manifest polityczny uwypukla priorytety przewodniczącego EKES-u Olivera Röpkego na jego kadencję 2023–2025. Zawiera najważniejsze idee i inicjatywy, których celem jest przyczynić się do stworzenia odporniejszej, bardziej sprzyjającej włączeniu społecznemu i bardziej demokratycznej UE.

Kliknij tutaj, aby pobrać kopię manifestu.

WIDEO: W którym kierunku EKES powinien zmierzać w następnych kilku latach?

Obejrzyj film, w którym członkowie i partnerzy EKES-u przedstawiają swoje oczekiwania na drugą połowę kadencji.

Wiadomości EKES-u

Demokracja jako myśl przewodnia programu nowego przewodniczącego EKES-u

Przewodniczący składa obietnicę, że Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny stanie się wzorcem dialogu demokratycznego i otworzy podwoje także dla krajów przystępujących do UE.

Rumuński członek Aurel Laurenţiu Plosceanu nowym wiceprzewodniczącym EKES-u ds. komunikacji

Aurel Laurenţiu Plosceanu – członek Grupy Pracodawców w EKES-ie – stoi na czele Rumuńskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Sektora Budownictwa (ARACO) i jest wiceprzewodniczącym Powszechnej Unii Przemysłowców Rumunii (UGIR).

Krzysztof Pater z Polski został nowym wiceprzewodniczącym EKES-u ds. budżetu

Krzysztof Pater, były polski minister polityki społecznej i obecny przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP), został wybrany na to stanowisko 26 kwietnia przez Zgromadzenie Plenarne EKES-u. Krzysztof Pater jest bardzo aktywnym członkiem EKES-u od 2006 r.

Kto jest kim: nowe kierownictwo EKES-u

Zob. poniżej nowy schemat organizacyjny kierownictwa EKES-u.

Śródokresowe odnowienie składu EKES-u w pigułce

Całe najwyższe kierownictwo EKES-u zmieniło się na drugą połowę kadencji trwającej od kwietnia 2023 r. do września 2025 r.