Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyjmuje z zadowoleniem proponowany plan działania UE na rzecz synergii między sektorem cywilnym, obronnym i kosmicznym. Może on zwiększyć autonomię strategiczną i suwerenność technologiczną Europy oraz bezpieczeństwo obywateli, a także pobudzić konkurencyjność, wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Dlatego też EKES apeluje o szybkie, stanowcze i ambitne podjęcie działań przedstawionych w tym planie.

EKES przyjął opinię w sprawie planu działania UE na rzecz synergii między sektorem cywilnym, obronnym i kosmicznym. Przedstawił w niej swój punkt widzenia w sprawie planu Komisji, który ma poprawić synergię między instrumentami finansowanymi przez UE, ułatwiając jednocześnie wzajemne inspirowanie się między sektorem cywilnym, obronnym i kosmicznym.

Jedna z najistotniejszych i najtrwalszych innowacji w przemyśle motoryzacyjnym wywodzi się z europejskiego przemysłu obronnego. Nils Ivar Bohlin, szwedzki inżynier mechanik, który pracował dla jednego z europejskich przedsiębiorstw lotniczych nad fotelami wyrzucanymi stosowanymi w myśliwcach odrzutowych, zaprojektował następnie nowy pas bezpieczeństwa dla europejskiego producenta samochodów. Trzypunktowy pas bezpieczeństwa, inspirowany uprzężą używaną przez pilotów odrzutowców, stał się światowym standardem w przemyśle samochodowym i od czasu wprowadzenia uratował ponad milion istnień ludzkich.

EKES uważa, że plan działania jest filarem strategii przemysłowej UE. Powyższy przykład ilustruje, w jaki sposób można zapewnić wzajemne inspirowanie się między sektorem cywilnym, obronnym i kosmicznym i położyć nacisk na poprawę kluczowego powiązania między przestrzenią kosmiczną, obronnością i bezpieczeństwem.

„Priorytetem powinno być między innymi przyjęcie nowych cyfrowych i innych powstających technologii w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa” – stwierdził sprawozdawca opinii Manuel Garcia Salgado. „W tym celu trzeba zadbać o to, by odpowiednie inicjatywy w dziedzinie cywilnej uwzględniały od samego początku wymogi obronności i bezpieczeństwa; pomoże to również zoptymalizować zakres i skuteczność konkretnych instrumentów finansowania obronności i bezpieczeństwa”.

Różnorodność jest istotnym czynnikiem innowacyjności, także w przemyśle obronnym i kosmicznym. EKES wnosi zatem o większe włączenie kobiet i młodzieży za pomocą polityki naboru, zatrzymywania i awansowania pracowników.

„Dzisiejsza Europa jest światowym liderem technologii, lecz olbrzymie inwestycje USA i Chin w nowe cyfrowe i inne powstające technologie, takie jak sztuczna inteligencja, internet rzeczy, technologia blockchain itp. coraz bardziej zadają kłam temu stwierdzeniu” – stwierdził współsprawozdawca Jan Pie. „Podważa to konkurencyjność Europy, a także jej autonomię w strategicznych sektorach, takich jak bezpieczeństwo czy też obronność”.

„Kwestia ta jest dobitnym przykładem, w jaki sposób dążyć do zdrowej i pozbawionej agresji suwerenności technologicznej” – dodał Pietro de Lotto, przewodniczący Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle. (ks)