Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vítá navržený Akční plán pro synergie mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem. Akční plán může posílit strategickou autonomii a technologickou suverenitu Evropy, zvýšit bezpečnost občanů a podpořit konkurenceschopnost, hospodářský růst a zaměstnanost. EHSV proto žádá, aby bylo všech jedenáct opatření provedeno rychle, rozhodně a ambiciózně.

EHSV přijal stanovisko k akčnímu plánu pro synergie mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem, v němž se vyjádřil k tomuto dokumentu Evropské komise, jenž si klade za cíl zlepšit synergie mezi nástroji financovanými Evropskou unií a současně usnadňovat vzájemné obohacování mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem.

Jedna z nejdůležitějších a nejdéle platných inovací v automobilovém průmyslu vznikla v Evropě v rámci obranného průmyslu. Po dokončení projektu katapultovacích sedadel do stíhaček pro jednu evropskou leteckou společnost vyvinul švédský strojní inženýr Nils Ivar Bohlin pro jednu z evropských automobilek nový bezpečnostní pás. Tříbodový bezpečnostní pás, který se zrodil z inspirace popruhy v tryskových letadlech, se stal celosvětovou normou v automobilovém průmyslu a od svého zavedení zachránil už přes milion životů.

EHSV tento akční plán považuje za jeden z pilířů průmyslové strategie EU. Jde o názorný příklad vytvoření podmínek ke vzájemnému obohacování civilního, obranného a kosmického průmyslu a zaměření na lepší vzájemné propojení těchto tří odvětví, které má naprosto zásadní význam.

„Jednou z hlavních priorit musí být mimo jiné zavádění nových digitálních technologií a dalších technologií, jež vznikají v rámci obranného a bezpečnostního odvětví,“ uvedl zpravodaj stanoviska Manuel Garcia Salgado. „V zájmu usnadnění tohoto zavádění musí být zajištěno, že příslušné civilní iniciativy budou od samého počátku brát v potaz požadavky ze strany obranného a bezpečnostního odvětví. To by rovněž pomohlo optimalizovat rozsah a účinnost specifických finančních nástrojů v oblasti obrany a bezpečnosti.“

Pro inovace je důležitá rozmanitost, a to i v obranném a kosmickém odvětví. EHSV proto vyzývá k intenzivnějšímu začleňování žen a mladých lidí prostřednictvím politik v oblasti náboru, udržení a kariérního postupu zaměstnanců.

„Evropa je dnes v oblasti technologií globálním lídrem, avšak toto prvenství je stále více pod tlakem Spojených států a Číny, které masivně investují do nových digitálních a jiných vznikajících technologií, jako je umělá inteligence, blockchain a další,“ prohlásil spoluzpravodaj Jan Pie. „To ohrožuje konkurenceschopnost Evropy, ale také její autonomii, pokud jde o strategická odvětví, jako je bezpečnost či obrana.“

„V tomto případě se rozhodně jedná o příklad zdravého, neagresivního přístupu k technologické suverenitě,“ domnívá se Pietro de Lotto, předseda Poradní komise pro průmyslové změny (EHSV). (ks)