EØSU hilser den foreslåede EU-handlingsplan for synergier mellem civil-, forsvars- og rumindustrierne velkommen. Handlingsplanen har potentiale til at styrke Europas strategiske autonomi og teknologiske suverænitet, forbedre borgernes sikkerhed og fremme konkurrenceevnen, den økonomiske vækst og beskæftigelsen. EØSU opfordrer derfor til en hurtig, effektiv og ambitiøs gennemførelse af planens 11 foranstaltninger.

EØSU har vedtaget en udtalelse om EU's handlingsplan for synergier mellem civil-, forsvars- og rumindustrierne, som fremlægger udvalgets synspunkter vedrørende Kommissionens handlingsplan, der har til formål at fremme synergier mellem EU-finansierede instrumenter og sikre gensidig inspiration mellem civil-, forsvars- og rumindustrierne.

En af de vigtigste og varigste innovationer i bilindustrien opstod i forsvarsindustrien her i Europa. Efter at have udviklet katapultsæder i jagerfly for en europæisk luftfartsvirksomhed, designede den svenske maskiningeniør Nils Ivar Bohlin en ny sikkerhedssele for et europæisk bilfirma. Trepunktsselen, hvis udformning var inspireret af jetpiloters sikkerhedssele, blev en global standard i bilindustrien og har reddet mere end en million menneskeliv, siden den blev taget i brug.

EØSU ser handlingsplanen som en søjle i EU's industristrategi, og dette eksempel illustrerer, hvordan den kan sikre gensidig inspiration mellem civil-, forsvars- og rumindustrierne og fokusere på at forbedre den vigtige forbindelse mellem rum, forsvar og sikkerhed.

"Hovedfokus skal bl.a. ligge på indførelse af ny digital teknologi og andre fremspirende teknologier på forsvars- og sikkerhedsområdet", sagde udtalelsens ordfører, Manuel Garcia Salgado. "For at lette denne indførelse bør det sikres, at relevante civile initiativer fra starten tager højde for kravene på forsvars- og sikkerhedsområdet. Dette vil også bidrage til at optimere omfanget og effektiviteten af de specifikke finansieringsinstrumenter på forsvars- og sikkerhedsområdet."

Diversitet er altafgørende for innovation, også i forsvars- og rumindustrierne. EØSU efterlyser derfor større inklusion af kvinder og unge ved hjælp af rekruttering, fastholdelse af medarbejdere og forfremmelsespolitikker.

"EU er i dag global leder på det teknologiske område, men dette lederskab udfordres stadig mere af massive amerikanske og kinesiske investeringer i nye digitale og andre fremspirende teknologier såsom kunstig intelligens, tingenes internet, blockchainteknologi osv.", sagde medordføreren, Jan Pie. "Dette sætter den europæiske konkurrenceevne under pres, men udfordrer også Europas autonomi i strategiske sektorer såsom sikkerhed og forsvar."

"Dette emne er et glimrende eksempel på, hvordan man kan efterstræbe en sund, ikkeaggressiv teknologisk suverænitet", siger Pietro de Lotto, formand for EØSU's Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer. (ks)