Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) atzinīgi vērtē ES Rīcības plānu par sinerģijām starp civilo, aizsardzības un kosmosa rūpniecību. Rīcības plāns var stiprināt Eiropas stratēģisko autonomiju un tehnoloģisko suverenitāti, vairot iedzīvotāju drošību un uzlabot konkurētspēju, ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību. Tāpēc EESK aicina ātri, enerģiski un vērienīgi īstenot plānā norādītās 11 darbības.

EESK pieņēma atzinumu par tematu “ES Rīcības plāns par sinerģijām starp civilo, aizsardzības un kosmosa rūpniecību”, kurā pauž viedokli par Eiropas Komisijas rīcības plānu, ar ko iecerēts palielināt ES finansēto instrumentu sinerģiju un sekmēt civilās, aizsardzības un kosmosa rūpniecības savstarpēju bagātināšanos.

Viens no vissvarīgākajiem un senākajiem autobūves nozares jauninājumiem tika izstrādāts aizsardzības rūpniecībā šeit Eiropā. Pabeidzot darbu pie katapultējamiem sēdekļiem kaujas lidmašīnās kādam Eiropas aeronautikas uzņēmumam, zviedru inženieris mehāniķis Nils Ivar Bohlin sāka izstrādāt jaunu drošības jostu kādam Eiropas autobūves uzņēmumam. Pēc kaujas lidmašīnu pilotu izmantoto jostu parauga izstrādātā trīspunktu drošības josta kļuva par globālu autobūves standartu un kopš ieviešanas ir glābusi vairāk nekā miljonu dzīvību.

EESK uzskata, ka rīcības plāns ir ES Industriālās stratēģijas pīlārs, un šis piemērs liecina, kā tas var sekmēt civilās, aizsardzības un kosmosa rūpniecības savstarpēju bagātināšanos un kā tas var mērķorientēti stiprināt būtisko kosmosa, aizsardzības un drošības saikni.

“Vienai no svarīgākajām prioritātēm vajadzētu būt jaunu digitālu un citu jaunu tehnoloģiju ieviešanai aizsardzības un drošības jomā,” teica ziņotājs Manuel Garcia Salgado, kas izstrādāja atzinumu. “Lai to veicinātu, būtu jānodrošina, ka attiecīgās civilās iniciatīvas jau no paša sākuma ņem vērā aizsardzības un drošības vajadzības; tas arī palīdzēs optimizēt ar aizsardzību un drošību saistītu finansēšanas instrumentu mērogu un efektivitāti.”

Daudzveidībai ir būtiska loma inovācijā, tostarp aizsardzības un kosmosa rūpniecībā. Tāpēc EESK aicina, īstenojot darbā pieņemšanas, personāla piesaistīšanas un karjeras izaugsmes politiku, vairāk iesaistīt sievietes un jauniešus.

“Eiropa pašlaik ir tehnoloģiju jomas līderis, bet šo līderību arvien vairāk apdraud ASV un Ķīnas milzīgie ieguldījumi jaunās digitālās un citās jaunās tehnoloģijās, piemēram, tādās kā mākslīgais intelekts, lietu internets, blokķēde u.c.,” saka līdzziņotājs Jan Pie. “Tas ir izaicinājums Eiropas konkurētspējai, kā arī tās autonomijai tādos stratēģiskos sektoros kā drošība un aizsardzība.”

“Šis temats noteikti liecina par to, kā panākt veselīgu, neagresīvu tehnoloģisku suverenitāti,” saka EESK Rūpniecības pārmaiņu konsultatīvā komisijas priekšsēdētājs Pietro de Lotto. (ks)