ETSK kannattaa siviili-, puolustus- ja avaruusteollisuuden välisen synergian nopeaa hyödyntämistä EU:ssa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on tyytyväinen ehdotettuun siviili-, puolustus- ja avaruusteollisuuden välisiä synergioita koskevaan EU:n toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma voi lisätä strategista riippumattomuutta ja teknologista autonomiaa, parantaa kansalaisten turvallisuutta ja edistää kilpailukykyä, talouskasvua ja työllisyyttä Euroopassa. Tämän vuoksi ETSK kehottaa panemaan toimintasuunnitelmassa määritellyt 11 toimenpidettä täytäntöön nopeasti, tehokkaasti ja kunnianhimoisesti.

ETSK esittää lausunnossaan siviili-, puolustus- ja avaruusteollisuuden välisiä synergioita koskevasta toimintasuunnitelmasta kantansa Euroopan komission toimintasuunnitelmaan, jonka avulla pyritään parantamaan EU:n rahoittamien välineiden välisiä synergioita sekä edistämään siviili-, puolustus- ja avaruusteollisuuden vuorovaikutusta.

Yksi autoteollisuuden tärkeimmistä ja pitkäaikaisimmista innovaatioista on peräisin Euroopan puolustusteollisuudesta. Ruotsalainen koneinsinööri Nils Ivar Bohlin suunnitteli uuden turvavyön eurooppalaiselle autoyhtiölle työskenneltyään aiemmin hävittäjien heittoistuinten valmistuksessa eurooppalaisessa ilmailuyhtiössä. Hävittäjälentäjien käyttämien turvavöiden innoittamana syntyneistä kolmipisteturvavöistä tuli autoalan maailmanlaajuinen standardi, ja ne ovat pelastaneet yli miljoona henkeä sen jälkeen, kun ne otettiin käyttöön.

ETSK katsoo, että toimintasuunnitelma on EU:n teollisuusstrategian kulmakivi. Edellä mainittu esimerkki osoittaa, että toimintasuunnitelman avulla voidaan varmistaa siviili-, puolustus- ja avaruusteollisuuden vuorovaikutus ja keskittyä parantamaan avaruus-, puolustus- ja turvallisuusalojen välistä erittäin tärkeää yhteyttä.

”Yhtenä keskeisenä painopisteenä tulisi olla uusien digitaaliteknologioiden ja muiden nousevien teknologioiden käyttöönotto puolustus- ja turvallisuusalalla”, totesi lausunnon esittelijä Manuel Garcia Salgado. ”Käyttöönoton helpottamiseksi olisi varmistettava, että asiaankuuluvissa siviilialoitteissa otetaan alusta alkaen huomioon puolustus- ja turvallisuusalan vaatimukset. Tämä myös auttaisi optimoimaan erityisten puolustus- ja turvallisuusalan rahoitusvälineiden soveltamisalaa ja tehokkuutta.”

Monimuotoisuus on myös puolustus- ja avaruusteollisuudessa innovoinnin edellytys. ETSK kehottaakin edistämään naisten ja nuorten nykyistä laajempaa huomioon ottamista rekrytoinnissa sekä henkilöstön työssä pysymiseen ja uralla etenemiseen liittyvissä toimissa.

”Eurooppa on tätä nykyä maailmanlaajuisesti johtava toimija teknologian alalla, mutta Yhdysvallat ja Kiina haastavat yhä enemmän tätä johtoasemaa investoimalla valtavasti uusiin digitaaliteknologioihin ja muihin nouseviin teknologioihin, kuten tekoälyyn, esineiden internetiin ja lohkoketjuihin”, sanoi lausunnon toinen esittelijä Jan Pie. ”Tämä uhkaa Euroopan kilpailukykyä mutta myös sen riippumattomuutta turvallisuuden ja puolustuksen kaltaisilla strategisilla aloilla.”

”Lausunnossa tarkasteltu aihe on erinomainen esimerkki siitä, miten voidaan pyrkiä terveelliseen ja ei-aggressiiviseen teknologiseen suvereniteettiin”, sanoi ETSK:n neuvoa-antavan valiokunnan ”teollisuuden muutokset” puheenjohtaja Pietro de Lotto. (ks)