Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) επικροτεί το προτεινόμενο ενωσιακό σχέδιο δράσης για τις συνέργειες μεταξύ της μη στρατιωτικής, της αμυντικής και της διαστημικής βιομηχανίας Το σχέδιο δράσης μπορεί να ενισχύσει τη στρατηγική αυτονομία και την τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης, να βελτιώσει την ασφάλεια των πολιτών και να τονώσει την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Γι' αυτό, η ΕΟΚΕ ζητεί την ταχεία, αποφασιστική και φιλόδοξη υλοποίηση των 11 δράσεων που ορίζονται στο σχέδιο.

Η ΕΟΚΕ εξέδωσε γνωμοδότηση με θέμα το Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τις συνέργειες μεταξύ της πολιτικής, της αμυντικής και της διαστημικής βιομηχανίας, εκθέτοντας την άποψή της σχετικά με το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση των συνεργειών μεταξύ των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ μέσων, διευκολύνοντας παράλληλα τη γόνιμη αλληλεπίδραση μεταξύ της πολιτικής, της αμυντικής και της διαστημικής βιομηχανίας.

Μία από τις σημαντικότερες και μακροβιότερες καινοτομίες στην αυτοκινητοβιομηχανία προήλθε από την αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης. Μετά την ενασχόλησή του με εκτινασσόμενα καθίσματα μαχητικών αεροσκαφών για μια ευρωπαϊκή αεροναυπηγική εταιρεία, ο Nils Ivar Bohlin, Σουηδός μηχανικός, σχεδίασε μια νέα ζώνη ασφαλείας για μια ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Εμπνευσμένη από τους ιμάντες πρόσδεσης που χρησιμοποιούσαν οι πιλότοι αεροσκαφών, η ζώνη ασφαλείας τριών σημείων κατέστη παγκόσμιο πρότυπο στην αυτοκινητοβιομηχανία και έχει σώσει πάνω από ένα εκατομμύριο ζωές από τότε που καθιερώθηκε.

Η ΕΟΚΕ θεωρεί το σχέδιο δράσης ως πυλώνα της βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ, και το εν λόγω παράδειγμα δείχνει πώς μπορεί να διασφαλίσει τη γόνιμη αλληλεπίδραση μεταξύ της μη στρατιωτικής, της αμυντικής και της διαστημικής βιομηχανίας και πώς μπορεί να εστιάσει στη βελτίωση της κρίσιμης σχέσης μεταξύ διαστήματος, άμυνας και ασφάλειας.

«Μεταξύ άλλων, μία καίρια προτεραιότητα θα πρέπει να συνίσταται στην υιοθέτηση νέων ψηφιακών και άλλων αναδυόμενων τεχνολογιών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας», ανέφερε ο εισηγητής της γνωμοδότησης Manuel Garcia Salgado. «Για να τη διευκολύνουμε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως οι σχετικές πρωτοβουλίες της μη στρατιωτικής βιομηχανίας θα συνεκτιμούν από την αρχή τις απαιτήσεις άμυνας και ασφαλείας· αυτό θα συμβάλει επίσης στη βελτιστοποίηση του εύρους και της αποτελεσματικότητας των ειδικών χρηματοδοτικών μέσων για την άμυνα και την ασφάλεια».

Η πολυμορφία είναι απαραίτητη για την καινοτομία, πράγμα που ισχύει και για τον αμυντικό και για τον διαστημικό τομέα. Η ΕΟΚΕ ζητεί συνεπώς μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών και των νέων, μέσω πολιτικών πρόσληψης, διατήρησης και προαγωγής του προσωπικού.

«Η Ευρώπη σήμερα κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον τομέα της τεχνολογίας, η πρωτοκαθεδρία της ωστόσο απειλείται ολοένα και περισσότερο από τις μεγάλες επενδύσεις των ΗΠΑ και της Κίνας σε νέες ψηφιακές και λοιπές αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το Διαδίκτυο των Αντικειμένων, οι αλυσίδες συστοιχιών κλπ.», σημειώνει ο συνεισηγητής Jan Pie. «Αυτό θέτει προκλήσεις για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, αλλά και για την αυτονομία της σε στρατηγικούς τομείς όπως η ασφάλεια και η άμυνα».

«Το ζήτημα αυτό αποτελεί αδιαμφισβήτητα παράδειγμα για το πώς μπορούμε να επιδιώξουμε υγιή και μη επιθετική τεχνολογική κυριαρχία», επισημαίνει ο Pietro de Lotto, πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Βιομηχανικών Μεταλλαγών της ΕΟΚΕ. (ks)