Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) pozdravlja predlagani akcijski načrt EU za sinergije med civilno, obrambno in vesoljsko industrijo. Akcijski načrt lahko okrepi evropsko strateško neodvisnost in tehnološko suverenost, izboljša varnost državljanov ter spodbudi konkurenčnost, gospodarsko rast in zaposlovanje v Evropi. Zato EESO poziva k hitremu, odločnemu in ambicioznemu izvajanju enajstih ukrepov, predstavljenih v akcijskem načrtu.

EESO je sprejel mnenje o akcijskem načrtu EU za sinergije med civilno, obrambno in vesoljsko industrijo, v katerem je predstavil svoja stališča o akcijskem načrtu Evropske komisije, s katerim naj bi se izboljšale sinergije med instrumenti financiranja EU in zagotovilo medsebojno oplajanje civilne, obrambne in vesoljske industrije.

Ena najpomembnejših in najbolj trajnih inovacij v avtomobilski industriji izvira iz obrambne industrije, in sicer tukaj v Evropi. Po tem, ko se je švedski strojni inženir Nils Ivar Bohlin v nekem evropskem letalskem podjetju ukvarjal s katapultnimi sedeži v vojaških letalih, je zasnoval nov varnostni pas za evropsko avtomobilsko podjetje. Tritočkovni varnostni pas, ki je bil oblikovan po vzoru varnostnega pasu, ki ga uporabljajo piloti lovskih letal, je postal svetovni standard v avtomobilski industriji in je od uvedbe rešil več kot milijon življenj.

EESO meni, da je akcijski načrt steber industrijske strategije EU. Navedeni primer ponazarja, kako lahko načrt zagotovi medsebojno oplajanje civilne, obrambne in vesoljske industrije ter osredotočenost na izboljšanje ključne povezave med vesoljem, obrambo in varnostjo.

„Med glavnimi prednostnimi nalogami bi morala biti uporaba novih digitalnih in drugih nastajajočih tehnologij na področju obrambe in varnosti,“ je povedal poročevalec za mnenje Manuel Garcia Salgado. „Da bi olajšali njihovo sprejetje, bi bilo treba v ustreznih civilnih pobudah že od samega začetka upoštevati obrambne in varnostne zahteve. To bo pripomoglo tudi k optimizaciji obsega in učinkovitosti posebnih instrumentov financiranja obrambe in varnosti.“

Za inovacije je potrebna raznolikost, tudi v obrambni in vesoljski industriji. EESO zato poziva k večji vključitvi žensk in mladih, in sicer prek politike zaposlovanja, ohranjanja zaposlenih in napredovanja.

„Evropa ima danes vodilno vlogo na področju tehnologije, vendar pa je njen položaj vse bolj ogrožen zaradi obsežnih naložb ZDA in Kitajske v nove digitalne in druge nastajajoče tehnologije, kot so umetna inteligenca, internet stvari in tehnologija veriženja blokov,“ je povedal soporočevalec Jan Pie. „To ogroža evropsko konkurenčnost, pa tudi njeno avtonomijo v strateških sektorjih kot sta varnost in obramba.“

„Ta tema je vsekakor dober primer za to, kako si prizadevati za zdravo, neagresivno tehnološko suverenost,“ je dejal Pietro de Lotto, predsednik posvetovalne komisije EESO za spremembe v industriji. (ks)