Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

 

Podczas niedawnej konferencji Grupy „Różnorodność Europy” przedstawicielki i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego wezwali swoje organizacje do przedstawienia politykom wizji społeczeństwa, jakie chcą zbudować i w jakim chcą żyć.

Uczestniczki i uczestnicy konferencji zatytułowanej „Organizacje społeczeństwa obywatelskiego w czasach pandemii COVID-19 i po jej zakończeniu: wyzwania i kształt przyszłości” argumentowali, że kluczowe znaczenie ma polityka spójności oraz prawdziwe zaangażowanie obywatelek i obywateli. Zaapelowali o całościowe i zintegrowane podejście do kształtowania polityki, które aktywnie promowałoby wartości Unii Europejskiej, dobrobyt jej obywateli oraz inicjatywy oddolne respektujące poglądy i prawa obywatelek i obywateli UE. Zasadnicze znaczenie będzie tu miało wykorzystanie nowych form solidarności i aktywności społecznej, które wyłoniły się podczas pandemii.

Séamus Boland, przewodniczący Grupy „Różnorodność Europy”, zwrócił uwagę na wyjątkowe zaangażowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i zachęcił zarówno je, jak i obywatelki i obywateli, do aktywnego włączenia się w odbudowę i ożywienie wspólnot i całego społeczeństwa po pandemii COVID-19.

„Obecny czas to doskonały moment na przemyślenie wzrostu i modeli zarządzania oraz na znalezienie równowagi między dobrobytem gospodarczym a włączeniem społecznym, kapitałem ludzkim, zrównoważonością i dobrostanem”, powiedział Séamus Boland, wskazując jednocześnie na dwa warunki niezbędne dla dokonania prawdziwej zmiany: „całościowe i zintegrowane podejście do tworzenia polityki oraz zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w kształtowanie i urzeczywistnianie nowego świata”.

Przewodniczący Grupy wezwał UE oraz władze krajowe do współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego na zasadzie partnerstwa oraz podkreślił, że społeczeństwo obywatelskie i władze publiczne muszą bronić demokratycznych rządów, praw podstawowych i praworządności.

Przeczytaj wnioski i zalecenia z konferencji tutaj. (jk)