от група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

 

На неотдавнашна конференция на група „Многообразие Европа“ представители на гражданското общество настоятелно призоваха своите организации да кажат на участниците какво общество искат да построят и в какво общество искат да живеят

Участниците в конференцията  Организациите на гражданското общество по време на пандемията от COVID-19 и след това: предизвикателства и идеи за бъдещето заявиха, че политическото сближаване и смисленото участие на гражданите са от основно значение. Те призоваха за цялостен и интегриран подход към изготвянето на политики, който да насърчава активно ценностите на ЕС, благосъстоянието на неговите граждани и инициативите „отдолу нагоре“, които зачитат мненията и правата на гражданите на ЕС. От решаващо значение в това отношение ще бъде използването на новите форми на солидарност и социален активизъм, които възникнаха по време на пандемията.

Председателят на група „Многообразие Европа“ Сеамус Боланд подчерта изключителната ангажираност на организациите на гражданското общество (ОГО) и насърчи тези организации и гражданите да се включат активно във възстановяването на общностите и обществата в периода след COVID-19.

„Сега е моментът да преосмислим нашите модели на растеж и управление и да намерим баланс между икономическия просперитет, социалното приобщаване, човешкия капитал, устойчивостта и благополучието,“ заяви г-н Boland, който обяви и две условия, необходими за осъществяването на истинска промяна: „цялостен и интегриран подход към изготвянето на политики и участие на гражданското общество в проектирането и изграждането на новия свят“.

Председателят на групата настоятелно призова ЕС е националните власти да работят в партньорство с ОГО и подчерта, че гражданското общество и публичните власти трябва да продължат да защитават демократичното управление, основните права и върховенството на закона.

Всички заключения и препоръки на конференцията можете да прочетете тук. (jk)