Maatschappelijke organisaties als drijvende kracht achter veranderingen in de samenleving en economie na COVID-19

Door de groep Diversiteit Europa van het EESC

 

Tijdens een recente conferentie van de groep Diversiteit Europa hebben vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld hun achterban opgeroepen om politici duidelijk te maken wat voor soort samenleving zij voor ogen hebben.

De deelnemers aan de conferentie over Maatschappelijke organisaties tijdens en na COVID-19: welke uitdagingen voor welke toekomst? betoogden dat samenhang in het beleid en een zinvolle betrokkenheid van de burgers van cruciaal belang zijn. Zij riepen op tot een geïntegreerde totaalaanpak van de beleidsvorming, waarbij de waarden van de EU, het welzijn van haar burgers en bottom-upinitiatieven die de meningen en rechten van EU-burgers eerbiedigen, actief worden bevorderd. Het benutten van de nieuwe vormen van solidariteit en sociaal activisme die tijdens de pandemie tot leven zijn gekomen, zal daarbij van cruciaal belang zijn.

Séamus Boland, voorzitter van de groep Diversiteit Europa, wees op de voortreffelijke inzet van de maatschappelijke organisaties en moedigde hen en de burgers aan zich actief in te zetten voor de wederopbouw en het herstel van gemeenschappen en samenlevingen na COVID-19.

“Het is nu het juiste moment om onze groei- en governancemodellen te heroverwegen en een evenwicht te vinden tussen economische welvaart en sociale integratie, menselijk kapitaal, duurzaamheid en welzijn”, aldus de heer Boland, die ook twee voorwaarden voor een echte verschuiving noemde: “Een geïntegreerde totaalaanpak van beleidsvorming en betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij het ontwerpen en realiseren van de nieuwe wereld."

De voorzitter riep de EU en de lidstaten op partnerschappen aan te gaan met de maatschappelijke organisaties en benadrukte dat het maatschappelijk middenveld en de overheid moeten blijven opkomen voor democratisch bestuur, grondrechten en de rechtsstaat.

De conclusies en aanbevelingen van de conferentie zijn hier te vinden. (jk)