Pripravila skupina EESO Raznolikost Evrope

 

Na nedavni konferenci skupine Raznolikost Evrope so predstavniki civilne družbe pozvali svoje organizacije, naj politikom povedo, v kakšni družbi želijo ustvarjati in živeti.

Udeleženci konference Organizacije civilne družbe med pandemijo COVID-19 in po njej: aktualni in prihodnji izzivi so ugotovili, da sta ključnega pomena politična usklajenost in smiselno vključevanje državljanov. Pozvali so k celostnemu in integriranemu pristopu k oblikovanju politik, ki dejavno spodbujajo vrednote EU, blaginjo njenih državljanov in pobude od spodaj navzgor, ki spoštujejo mnenja in pravice državljanov EU. Spodbujanje novih oblik solidarnosti in družbenega aktivizma, ki so vzniknile med pandemijo, bodo pri tem ključnega pomena.

Predsednik skupine Raznolikost Evrope Séamus Boland je poudaril izjemna prizadevanja organizacij civilne družbe ter njih in državljane spodbudil k dejavnemu ponovnemu vzpostavljanju in obnovi skupnosti in družb po COVID-19.

„Zdaj je čas za ponoven razmislek o naši modelih rasti in upravljanja in za uravnoteženje gospodarske blaginje s socialno vključenostjo, človeškim kapitalom, trajnostjo in dobrim počutjem,“ je dejal Boland in poudaril tudi dva pogoja za resničen preobrat: „Celovit in integriran pristop k oblikovanju politik in vključevanje civilne družbe v oblikovanje in izvajanje novega načina življenja.“

Predsednik skupine je pozval organe EU in nacionalne organe, naj sodelujejo z organizacijami civilne družbe kot partnerji, ter poudaril, da morajo civilna družba in javni organi še naprej braniti demokratično upravljanje, temeljne pravice in vladavino prava.

Vsi sklepi in priporočila konference so na voljo tu. (jk)