Sagatavojusi EESK grupa “Daudzveidība Eiropā”

 

Grupas “Daudzveidība Eiropā” nesen rīkotā konferencē pilsoniskās sabiedrības pārstāvji mudināja savas organizācijas norādīt politiķiem, kādu sabiedrību tās vēlas veidot un kādā sabiedrībā tās vēlas dzīvot.

Konferences “Pilsoniskās sabiedrības organizācijas Covid-19 krīzes laikā un pēc tās: izaicinājumi un nākotne” dalībnieki uzsvēra, ka būtiska nozīme ir politikas saskaņotībai un jēgpilnai iedzīvotāju iesaistīšanai. Viņi aicināja politikas veidošanā īstenot holistisku un integrētu pieeju, kas aktīvi veicina ES vērtības, iedzīvotāju labklājību un augšupējas iniciatīvas, kurās tiek respektēti ES iedzīvotāju viedokļi un tiesības. Šajā procesā svarīgi būs izmantot jaunos solidaritātes un sabiedrības aktivitātes veidus, kas dzimuši pandēmijas laikā.

Grupas “Daudzveidība Eiropā” priekšsēdētājs Séamus Boland norādīja uz pilsoniskās sabiedrības organizāciju īpašo devumu un mudināja tās un iedzīvotājus pēc Covid-19 pandēmijas aktīvi iesaistīties kopienu un sabiedrības pārveidē un atjaunošanā.

“Pienācis īstais brīdis pārvērtēt mūsu izaugsmes un pārvaldības modeļus un līdzsvarot ekonomisko labklājību un sociālo iekļautību, cilvēkkapitālu, ilgtspēju un labbūtību,” sacīja S. Boland, kurš arī minēja divus reālu pārmaiņu priekšnosacījumus: “Holistiska un integrēta pieeja politikas veidošanā un pilsoniskās sabiedrības iesaiste jaunās pasaules plānošanā un veidošanā.”

Grupas priekšsēdētājs arī mudināja ES un valstu iestādes sadarboties un veidot partnerību ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām un uzsvēra, ka pilsoniskai sabiedrībai un publiskām iestādēm jāturpina aizsargāt demokrātiska pārvaldība, pamattiesības un tiesiskums.

Ar visiem konferences secinājumiem un ieteikumiem varat iepazīties šeit. (jk)