Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm

 

Euroopa mitmekesisuse rühma hiljutisel konverentsil nõudsid kodanikuühiskonna esindajad tungivalt, et nende organisatsioonid teavitaksid poliitikuid sellest, /millist ühiskonda nad soovivad luua ja millises elada.

Konverentsi „Kodanikuühiskonna organisatsioonid COVID-19 ajal ja pärast seda: millised on raskused ja mida toob tulevik?“ osalejad väitsid, et kõige olulisem on poliitikameetmete sidusus ja kodanike mõtestatud osalemine. Nad nõudsid, et poliitikakujundamises lähtutaks terviklikust ja integreeritud lähenemisviisist, millega edendataks aktiivselt ELi väärtusi, inimeste heaolu ja alt üles suunatud algatusi, millega austatakse ELi kodanike arvamusi ja õigusi. Selles on määrava tähtsusega pandeemia ajal tekkinud tugeva solidaarsuse ja sotsiaalse aktiivsuse uute vormide võimendamine.

Euroopa mitmekesisuse rühma esimees Séamus Boland tõstis esile kodanikuühiskonna organisatsioonide silmapaistvat osalemist ning julgustas neid ja kodanikke aktiivselt osalema COVID-19 järgsete kogukondade ja ühiskondade ülesehitamises ja ülesehitamises.

„Nüüd on õige aeg meie majanduskasvu ja valitsemise mudelid ümber mõtestada ning luua tasakaal majandusliku jõukuse ning sotsiaalse kaasamise, inimkapitali, kestlikkuse ja heaolu vahele“, ütles Séamus Boland, kes seadis tõelisele pöördele ka kaks tingimust: „terviklik ja integreeritud lähenemine poliitikakujundamisele ja kodanikuühiskonna kaasamine uue maailma kujundamisse ja loomisesse.“

Rühma esimees kutsus ELi ja liikmesriikide ametiasutusi tungivalt üles tegema koostööd kodanikuühiskonna organisatsioonide kui partneritega ning rõhutas, et kodanikuühiskond ja avaliku sektori asutused peavad jätkuvalt kaitsma demokraatlikku valitsemistava, põhiõigusi ja õigusriigi põhimõtet.

Konverentsi järelduste ja soovituste kohta saab lugeda siit. (jk)