ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä

 

Kansalaisyhteiskunnan edustajat kehottivat ”moninainen Eurooppa” -ryhmän hiljattain järjestämässä konferenssissa kansalaisyhteiskunnan organisaatioita viestittämään poliittisille päättäjille, millaista yhteiskuntaa ja asuinympäristöä kansalaiset haluavat rakentaa itselleen.

Aihetta ”Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot covid-19-kriisin aikana ja sen jälkeen: haasteet ja tulevaisuus” käsitelleen konferenssin osanottajat pitivät johdonmukaista politiikkaa ja kansalaisten mielekästä osallistamista keskeisen tärkeinä. He kaipasivat poliittiseen päätöksentekoon kokonaisvaltaista otetta ja yhtenäistä linjaa sekä EU:n arvojen, ihmisten hyvinvoinnin ja alhaalta ylöspäin suuntautuvien aloitteiden aktiivista edistämistä EU:n kansalaisten mielipiteitä ja oikeuksia kunnioittaen. Pandemian aikana syntyneiden uudenlaisten solidaarisuuden ja kansalaistoiminnan muotojen edistäminen on tässä ratkaisevan tärkeää.

”Moninainen Eurooppa” -ryhmän puheenjohtaja Séamus Boland toi esille kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden vahvan panoksen ja kannusti niitä sekä kansalaisia osallistumaan aktiivisesti yhteisöjen ja yhteiskuntien uudistamiseen ja nostamiseen takaisin jaloilleen covid-19-pandemian jälkeen.

”Nyt on oikea hetki miettiä uudelleen kasvu- ja hallintomalleja ja saattaa sosiaalinen osallisuus, inhimillinen pääoma, kestävyys ja hyvinvointi samalle viivalle taloudellisen vaurauden kanssa”, Boland totesi ja mainitsi lisäksi, että aidon muutoksen kaksi ennakkoedellytystä ovat ”kokonaisvaltainen ja linjaltaan yhtenäinen poliittinen päätöksenteko sekä kansalaisyhteiskunnan osallistaminen tulevaisuuden maailman hahmotteluun ja toteuttamiseen”.

Ryhmän puheenjohtaja kehotti EU:ta ja jäsenvaltioiden viranomaisia tekemään kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa yhteistyötä kumppanuuden pohjalta ja painotti, että kansalaisyhteiskunnan ja julkisen vallan tulee jatkaa demokraattisen hallinnon, perusoikeuksien ja oikeusvaltion puolustamista.

Konferenssin kaikki päätelmät ja suositukset ovat luettavissa täällä (englanniksi). (jk)