skupina Různorodá Evropa v EHSV

 

Na nedávné konferenci skupiny Různorodá Evropa vyzvali zástupci občanské společnosti své organizace k tomu, aby sdělily politickým činitelům, jakou společnost chtějí vytvořit a v jaké společnosti chtějí žít.

Účastníci této konference na téma Organizace občanské společnosti během krize COVID-19 a po ní: jakým výzvám čelíme a jaká bude budoucnost? uvedli, že zásadní význam má soudržnost politik a smysluplné zapojení občanů. Vyzvali k holistickému a integrovanému přístupu k tvorbě politik, který aktivně prosazuje hodnoty EU, blahobyt jejích obyvatel a iniciativy vycházející zdola, které respektují názory a práva občanů EU. Nesmírně důležité bude v tomto ohledu využívání nových forem solidarity a sociální angažovanosti, jež se zrodily během pandemie.

Předseda skupiny Různorodá Evropa Séamus Boland, vyzdvihl mimořádně významné přispění organizací občanské společnosti a vyzval je, aby se spolu s občany aktivně zapojily do rekonstrukce a obnovy komunit a společnosti po pandemii COVID-19.

„Nyní nastal správný čas přehodnotit naše modely růstu a řízení a nalézt rovnováhu mezi hospodářskou prosperitou a sociálním začleňováním, lidským kapitálem, udržitelností a blahobytem,“ řekl Séamus Boland. Určil rovněž dva předpoklady nutné k dosažení skutečné změny: „Holistický a integrovaný přístup k tvorbě politiky a zapojení občanské společnosti do koncipování toho, jak by měl vypadat nový svět, a do realizace těchto návrhů.“

Předseda skupiny rovněž apeloval na orgány EU a členských států, aby s organizacemi občanské společnosti spolupracovaly jako s partnery, a zdůraznil, že občanská společnost a veřejné orgány musí i nadále hájit demokratickou správu, základní práva a právní stát.

Všechny závěry a doporučení z této konference naleznete zde. (jk)