Af EØSU's Gruppe Diversitet Europa

 

På en konference for nylig arrangeret af Gruppen Diversitet Europa opfordrede civilsamfundsrepræsentanterne indtrængende deres organisationer til at fortælle politikerne, hvilken type samfund de ønsker at skabe og leve i.

Deltagerne på konferencen om Civil Society Organisations during and after COVID-19: what challenges and what future? anførte, at politisk samhørighed og meningsfuld inddragelse af borgerne er vigtige faktorer. De efterlyste en helhedsorienteret og integreret tilgang til politikudformning, som aktivt fremmer EU's værdier, befolkningens trivsel og bundstyrede initiativer, der respekterer EU-borgernes meninger og rettigheder. Mobiliseringen af nye former for solidaritet og social aktivisme, der blev vakt til live under pandemien, vil spille en vigtig rolle i denne forbindelse.

Séamus Boland, formand for Gruppen Diversitet Europa, fremhævede civilsamfundsorganisationernes enestående engagement og opfordrede dem og borgerne til at deltage aktivt i genopretningen og genopbygningen af lokale fællesskaber og samfund efter covid-19.

"Tiden er inde til at genoverveje vores vækst- og styringsmodeller og skabe balance mellem økonomisk velstand og social inklusion, menneskelig kapital, bæredygtighed og trivsel," sagde Séamus Boland. Han opstillede også to forudsætninger for et reelt skifte: "En holistisk og integreret tilgang til politikudformning og inddragelse af civilsamfundet i udformningen og skabelsen af den nye verden."

Gruppens formand opfordrede indtrængende EU og de nationale myndigheder til at arbejde med civilsamfundsorganisationerne som partnere og understregede, at civilsamfundet og de offentlige myndigheder bør fortsætte med at forsvare demokratisk regeringsførelse, grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet.

Læs konklusionerne og anbefalingerne fra konferencen her. (jk)