CARIFORUM ir ES konsultacinis komitetas

This page is also available in

CARIFORUM ir ES ekonominės partnerystės susitarime numatyta, kad ekonominių ir socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės organizacijų atstovų vykdomą susitarimo stebėseną užtikrina konsultacinis komitetas. Jo pagrindinis uždavinys – teikti rekomendacijas dėl plėtojant ES ir CARIFORUM valstybių santykius iškylančių ekonominių, socialinių ir aplinkos apsaugos aspektų, susijusių su ekonominės partnerystės susitarimo įgyvendinimu.

Sprendimus dėl konsultacinio komiteto narystės priima jungtinė taryba, siekdama užtikrinti platų visų suinteresuotųjų subjektų atstovavimą ir konsultavimąsi su jais. Komitetui priklauso CARIFORUM valstybių ir ES atstovai, tarp kurių yra EESRK narių.

Be to, EESRK sekretoriatas konsultaciniam komitetui teikia sekretoriato paslaugas, kai ši užduotis tenka ES (kas dvejus metus).

Downloads

Rules of procedure of the CARIFORUM-EU Consultative Committee