Narių kelionės išlaidos ir išmokos

Information for Members, delegates, alternates and advisors

This page is also available in

EESRK narių, atstovų, jų pakaitinių narių ir patarėjų kelionės išlaidų ir išmokų apžvalga

EESRK nariai, atstovai, jų pakaitiniai nariai ir patarėjai (kartu vadinami išmokų gavėjais) negauna jokio darbo užmokesčio iš Komiteto. Vis dėlto, kai išmokų gavėjai dalyvauja oficialiuose EESRK renginiuose ar posėdžiuose, jie turi teisę į kelionės išlaidų atlyginimą ir susijusias išmokas.

Pagrindinės kelionės išlaidų kompensavimo ir susijusių išmokų mokėjimo taisyklės nustatytos 2013 m. rugsėjo 23 d. Tarybos sprendime Nr. 2013/471/ES. Šią teisinę sistemą papildo 2016 m. balandžio 26 d. EESRK biuro priimtos įgyvendinimo taisyklės (iš dalies pakeistos 2018 m. gruodžio mėn., 2019 m. birželio mėn., 2023 m. vasario mėn. ir 2023 m. kovo mėn.).

Kelionės išlaidos ir išmokos

Kelionės išlaidos, kai fiziškai dalyvaujama EESRK renginiuose ar posėdžiuose, atlyginamos pagal faktiškai patirtas išlaidas ir apmokamos neviršijant tam tikros viršutinės ribos, remiantis patvirtinamaisiais dokumentais, kuriuose aiškiai nurodyta sumokėta kaina, kelionės maršrutas, kelionės data ir laikas.

Keliaudami išmokų gavėjai taip pat turi teisę gauti išmokas už kelionės atstumą ir trukmę, skirtas visoms su kelione susijusioms išlaidoms padengti, išskyrus vizų, vakcinacijos ir registracijos mokesčius.

Už fizinį dalyvavimą oficialiuose EESRK renginiuose ar posėdžiuose mokami dienpinigiai – 290 EUR už dieną. Už dalyvavimą posėdžiuose nuotoliniu būdu skiriama 145 EUR išmoka.

Kitos išmokos

Nariai ir atstovai taip pat gali įgyti teisę gauti išmoką, kuria iš dalies padengiamos IT, telekomunikacijų ir elektroninės biuro įrangos išlaidos. Teisė į šią išmoką priklauso nuo dalyvavimo minimaliame oficialių EESRK posėdžių skaičiuje.

Ši išmoka reikalavimus atitinkantiems nariams mokama dviem dalimis per metus, kaskart po 1 500 EUR. Reikalavimus atitinkantys atstovai turi teisę gauti vieną 1 000 EUR metinę išmoką.

Downloads

2016 m. balandžio 26 d. biuro sprendimo dėl išlaidų atlyginimo ir išmokų mokėjimo (iš dalies pakeisto 2018 m. gruodžio mėn., 2019 m. birželio mėn., 2023 m. vasario mėn. ir 2023 m. kovo mėn. biuro sprendimais) suvestinė redakcija