Cheltuielile de deplasare și indemnizațiile membrilor

Information for Members, delegates, alternates and advisors

This page is also available in

Prezentare generală a cheltuielilor de deplasare și a indemnizațiilor membrilor CESE, ale delegaților, ale supleanților lor și ale consilierilor

Membrii CESE, delegații, supleanții lor și consilierii (denumiți în mod colectiv „beneficiari”) nu primesc nicio remunerație din partea Comitetului. Însă, atunci când beneficiarii participă la manifestări sau la ședințe oficiale ale CESE, ei au dreptul la rambursarea cheltuielilor de deplasare și la indemnizații aferente.

Normele de bază pentru rambursarea cheltuielilor de deplasare și indemnizațiile aferente sunt stabilite în Decizia 2013/471/UE a Consiliului din 23 septembrie 2013. Acest cadru juridic este completat și de normele de punere în aplicare adoptate de Biroul CESE la 26 aprilie 2016 (astfel cum au fost modificate ulterior în decembrie 2018 și iunie 2019).

Cheltuieli de deplasare și indemnizații

Cheltuielile de deplasare pentru participarea fizică la manifestările sau ședințele CESE sunt rambursate pe baza cheltuielilor suportate efectiv și sunt plătite până la un anumit plafon, pe baza unor documente justificative care stabilesc în mod clar prețul plătit, traseul urmat și data și ora călătoriei.

Atunci când călătoresc, beneficiarii au dreptul și la indemnizații de distanță și durată care sunt destinate să acopere toate cheltuielile de călătorie, cu excepția costurilor de viză, a costurilor de vaccinare și a oricăror taxe de înregistrare.

Se acordă o indemnizație de ședere de 290 EUR pentru fiecare zi de participare fizică la manifestări sau ședințe oficiale ale CESE.

Măsuri speciale în timpul pandemiei de COVID-19

Ca urmare a actualei pandemii de COVID-19, în timpul căreia restricțiile de călătorie și perturbările fac dificilă participarea fizică a beneficiarilor la ședințe, Consiliul a adoptat, la 28 iunie 2021, o decizie prin care stabilește la 145 EUR valoarea indemnizației pentru participarea de la distanță la ședințele CESE. Decizia Consiliului a intrat în vigoare la 1 iulie 2021. 

Alte indemnizații

Membrii și delegații pot avea dreptul și la o indemnizație pentru cofinanțarea costurilor cu echipamentele informatice, de telecomunicații și de birou electronice. Dreptul la această indemnizație se bazează pe participarea la un număr minim de ședințe oficiale ale CESE.

Această indemnizație se plătește membrilor care îndeplinesc condițiile, în două tranșe pe an, în valoare de 1 500 EUR fiecare. Delegații care îndeplinesc condițiile au dreptul la o tranșă anuală de 1 000 EUR.

Downloads

European Council Decision (EU) 2021/1072 of 28 June 2021

Versiunea consolidată a Deciziei Biroului din 26 aprilie 2016 (astfel cum a fost modificată prin deciziile Biroului din decembrie 2018 și iunie 2019) privind rambursarea cheltuielilor și indemnizațiile