Putni troškovi i naknade za članove i članice

Information for Members, delegates, alternates and advisors

This page is also available in

Pregled putnih troškova i naknada za članove i članice EGSO-a, delegate i delegatkinje, njihove zamjenike i zamjenice te savjetnike i savjetnice

Članovi i članice EGSO-a, delegati i delegatkinje, njihovi zamjenici i zamjenice te stručnjaci i stručnjakinje (pod zajedničkim nazivom korisnici i korisnice) ne primaju naknadu od Odbora. Međutim, kada korisnici i korisnice sudjeluju na službenim događanjima ili sastancima EGSO-a, oni imaju pravo na povrat putnih troškova i pripadajuće naknade.

Osnovna pravila za povrat putnih troškova i povezanih naknada utvrđena su u Odluci Vijeća br. 2013/471/EU od 23. rujna 2013. Taj pravni okvir dodatno je dopunjen provedbenim pravilima koja je Predsjedništvo EGSO-a usvojilo 26. travnja 2016. (kako je dodatno izmijenjeno u prosincu 2018. i lipnju 2019.).

Putni troškovi i naknade

Putni troškovi za fizičko sudjelovanje na događanjima ili sastancima EGSO-a nadoknađuju se na temelju stvarno nastalih troškova i isplaćuju se do određene gornje granice, na temelju popratnih dokaza kojima se jasno utvrđuju plaćena cijena, prijeđeni put te datum i vrijeme putovanja.

Kada putuju, korisnici i korisnice imaju pravo i na naknade za udaljenost i trajanje putovanja koje su namijenjene pokrivanju svih troškova povezanih s putovanjem, osim troškova viza, cijepljenja i svih naknada za registraciju.

Dnevnica za dane održavanja sastanaka u iznosu od 290 EUR dodjeljuje se za svaki dan fizičkog sudjelovanja na službenim događanjima ili sastancima EGSO-a.

Posebne odredbe za vrijeme pandemije COVID-a 19

Zbog aktualne pandemije COVID-a 19, u kojoj je korisnicima i korisnicama otežano fizičko prisustvovanje sastancima zbog ograničenja i poremećaja putovanja, Vijeće je 28. lipnja 2021. donijelo odluku o dodjeli naknade u iznosu od 145 eura za sudjelovanje na sastancima EGSO-a na daljinu. Odluka Vijeća stupila je na snagu 1. srpnja 2021. 

Ostale naknade

Članovi i članice te delegati i delegatkinje također mogu imati pravo na naknadu za sufinanciranje troškova IT-a, telekomunikacija i elektroničke uredske opreme. Pravo na ovu naknadu temelji se na sudjelovanju na minimalnom broju službenih sastanaka EGSO-a.

Ta se naknada isplaćuje članovima i članicama koji ispunjavaju uvjete u dva obroka godišnje, od kojih svaki iznosi 1500 EUR. Kvalificirani delegati i delegatkinje imaju pravo na jedan godišnji obrok u iznosu od 1000 EUR.

Downloads

European Council Decision (EU) 2021/1072 of 28 June 2021

Pročišćena tekst Odluke Predsjedništva od 26. travnja 2016. (izmijenjen odlukama Predsjedništva iz prosinca 2018. i lipnja 2019.) o povratu troškova i naknada