Putni troškovi i naknade za članove i članice

Information for Members, delegates, alternates and advisors

This page is also available in

Pregled putnih troškova i naknada za članove i članice EGSO-a, delegate i delegatkinje, njihove zamjenike i zamjenice te savjetnike i savjetnice

Članovi i članice EGSO-a, delegati i delegatkinje, njihovi zamjenici i zamjenice te stručnjaci i stručnjakinje (pod zajedničkim nazivom korisnici i korisnice) ne primaju naknadu od Odbora. Međutim, kada korisnici i korisnice sudjeluju na službenim događanjima ili sastancima EGSO-a, oni imaju pravo na povrat putnih troškova i pripadajuće naknade.

Osnovna pravila za povrat putnih troškova i povezanih naknada utvrđena su u Odluci Vijeća 2013/471/EU od 23. rujna 2013. Taj pravni okvir naknadno je dopunjen provedbenim pravilima koja je Predsjedništvo EGSO-a usvojilo 26. travnja 2016. (uz naknadne izmjene u prosincu 2018., lipnju 2019., veljači 2023. i ožujku 2023.).

Putni troškovi i naknade

Putni troškovi za fizičko sudjelovanje na događanjima ili sastancima EGSO-a nadoknađuju se na temelju stvarno nastalih troškova i isplaćuju se do određene gornje granice, na temelju popratnih dokaza kojima se jasno utvrđuju plaćena cijena, prijeđeni put te datum i vrijeme putovanja.

Kada putuju, korisnici i korisnice imaju pravo i na naknade za udaljenost i trajanje putovanja koje su namijenjene pokrivanju svih troškova povezanih s putovanjem, osim troškova viza, cijepljenja i svih naknada za registraciju.

Dnevnica za dane održavanja sastanaka u iznosu od 290 EUR dodjeljuje se za svaki dan fizičkog sudjelovanja na službenim događanjima ili sastancima EGSO-a. Za sudjelovanje na daljinu odobrava se naknada u iznosu od 145 EUR.

Ostale naknade

Članovi i članice te delegati i delegatkinje također mogu imati pravo na naknadu za sufinanciranje troškova IT-a, telekomunikacija i elektroničke uredske opreme. Pravo na ovu naknadu temelji se na sudjelovanju na minimalnom broju službenih sastanaka EGSO-a.

Ta se naknada isplaćuje članovima i članicama koji ispunjavaju uvjete u dva obroka godišnje, od kojih svaki iznosi 1500 EUR. Kvalificirani delegati i delegatkinje imaju pravo na jedan godišnji obrok u iznosu od 1000 EUR.

Downloads

Pročišćena verzija Odluke Predsjedništva od 26. travnja 2016. (kako je izmijenjena odlukama Predsjedništva iz prosinca 2018., lipnja 2019., veljače 2023. i ožujka 2023.) o povratu troškova i isplati naknada