Putni troškovi i naknade za članove i članice

Pregled putnih troškova i naknada za članove i članice EGSO-a, delegate i delegatkinje, njihove zamjenike i zamjenice te savjetnike i savjetnice

Članovi i članice EGSO-a, delegati i delegatkinje, njihovi zamjenici i zamjenice te stručnjaci i stručnjakinje (pod zajedničkim nazivom korisnici i korisnice) ne primaju naknadu od Odbora. Međutim, kada korisnici i korisnice sudjeluju na službenim događanjima ili sastancima EGSO-a, oni imaju pravo na povrat putnih troškova i pripadajuće naknade.

Osnovna pravila za povrat putnih troškova i povezanih naknada utvrđena su u Odluci Vijeća 2013/471/EU od 23. rujna 2013. Taj pravni okvir naknadno je dopunjen provedbenim pravilima koja je Predsjedništvo EGSO-a usvojilo 26. travnja 2016. (uz naknadne izmjene u prosincu 2018., lipnju 2019., veljači 2023. i ožujku 2023.).

Putni troškovi i naknade

Putni troškovi za fizičko sudjelovanje na događanjima ili sastancima EGSO-a nadoknađuju se na temelju stvarno nastalih troškova i isplaćuju se do određene gornje granice, na temelju popratnih dokaza kojima se jasno utvrđuju plaćena cijena, prijeđeni put te datum i vrijeme putovanja.

Kada putuju, korisnici i korisnice imaju pravo i na naknade za udaljenost i trajanje putovanja koje su namijenjene pokrivanju svih troškova povezanih s putovanjem, osim troškova viza, cijepljenja i svih naknada za registraciju.

Dnevnica za dane održavanja sastanaka u iznosu od 290 EUR dodjeljuje se za svaki dan fizičkog sudjelovanja na službenim događanjima ili sastancima EGSO-a. Za sudjelovanje na daljinu odobrava se naknada u iznosu od 145 EUR.

Ostale naknade

Članovi i članice te delegati i delegatkinje također mogu imati pravo na naknadu za sufinanciranje troškova IT-a, telekomunikacija i elektroničke uredske opreme. Pravo na ovu naknadu temelji se na sudjelovanju na minimalnom broju službenih sastanaka EGSO-a.

Ta se naknada isplaćuje članovima i članicama koji ispunjavaju uvjete u dva obroka godišnje, od kojih svaki iznosi 1500 EUR. Kvalificirani delegati i delegatkinje imaju pravo na jedan godišnji obrok u iznosu od 1000 EUR.

Downloads

Consolidated version of the Bureau decision of 26 April 2016 (as amended by Bureau decisions of December 2018,June 2019, February 2023 and March 2023), on the reimbursement of expenses and allowances