Spejjeż tal-ivvjaġġar u indennizzi tal-membri

Ħarsa ġenerali lejn l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u l-indennizzi għall-membri tal-KESE, id-delegati, is-sostituti rispettivi tagħhom, u l-konsulenti

Il-membri tal-KESE, id-delegati, is-sostituti rispettivi tagħhom, u l-konsulenti (kollettivament magħrufa bħala l-benefiċjarji) ma jirċievu l-ebda remunerazzjoni mill-Kumitat. Madankollu, meta jipparteċipaw f’avvenimenti jew laqgħat uffiċjali tal-KESE, il-benefiċjarji huma intitolati għar-rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar u l-indennizzi relatati.

Ir-regoli bażiċi għar-rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar u l-indennizzi relatati huma stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2013/471/UE tat-23 ta’ Settembru 2013. Dan il-qafas legali huwa supplimentat ukoll mir-regoli ta’ implimentazzjoni adottati mill-Bureau tal-KESE fis-26 ta’ April 2016 (kif emendat ulterjorment f’Diċembru 2018, Ġunju 2019, Frar 2023 u Marzu 2023).

Spejjeż tal-ivvjaġġar u indennizzi

L-ispejjeż tal-ivvjaġġar għall-attendenza fiżika f’avvenimenti jew laqgħat tal-KESE jiġu rimborżati abbażi tal-ispejjeż realment imġarrba u jitħallsu sa ċertu limitu, abbażi ta’ evidenza ta’ sostenn li tistabbilixxi b’mod ċar il-prezz imħallas, ir-rotta meħuda, u d-data u l-ħin tal-ivvjaġġar.

Meta jivvjaġġaw, il-benefiċjarji huma intitolati wkoll għal indennizzi tad-distanza u t-tul ta’ żmien li huma maħsuba biex ikopru l-ispejjeż kollha b’rabta mal-ivvjaġġar, bl-eċċezzjoni tal-ispejjeż tal-viża, l-ispejjeż tat-tilqim u kwalunkwe tariffa ta’ reġistrazzjoni.

Jingħata indennizz tas-sussistenza ta’ EUR 290 għal kull ġurnata ta’ attendenza fiżika f’avvenimenti jew laqgħat uffiċjali tal-KESE. Għall-attendenza mill-bogħod, jingħata indennizz ta’ EUR 145.

Indennizzi oħrajn

Il-membri u d-delegati jistgħu jkunu intitolati wkoll għal indennizz għall-kofinanzjament tal-ispejjeż tal-IT, tat-telekomunikazzjoni u tat-tagħmir elettroniku tal-uffiċċju. Id-dritt għal dan l-indennizz huwa bbażat fuq attendenza f’għadd minimu ta’ laqgħat uffiċjali tal-KESE.

Dan l-indennizz jitħallas lill-membri li jikkwalifikaw għalih f’żewġ pagamenti fis-sena ta’ EUR 1 500 kull wieħed. Id-delegati li jikkwalifikaw għalih huma intitolati għal pagament annwali wieħed ta’ EUR 1 000.

Downloads

Consolidated version of the Bureau decision of 26 April 2016 (as amended by Bureau decisions of December 2018,June 2019, February 2023 and March 2023), on the reimbursement of expenses and allowances