Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

Vuosi ETSK:n uuden toimikauden käynnistymisestä: ensimmäinen tilaisuus tilannekatsaukseen

Muistamme kaikki päivän, jona käynnistimme uuden toimikauden: se oli 28. lokakuuta 2020, pandemia riehui pahimmillaan, ja täysistunto oli pidettävä verkossa. Kaikki oli surrealistista, tulevaisuus näytti epävarmalta, kukaan ei tiennyt, milloin ja miten rokotteet saataisiin käyttöön, mutta onnistuimme käynnistämään työmme.

Tärkeitä päivämääriä

Suoraan asiaan

Suoraan asiaan

Tervetuloa uudelle Suoraan asiaan -palstallemme, jolla pyydämme ETSK:n jäseniä kertomaan tärkeistä EU-aiheista, lausunnoista tai tapahtumista, joilla on vaikutusta päivittäiseen elämään EU:ssa. Tällä kertaa annamme puheenvuoron EU:n puheenjohtajavaltion Slovenian pyytämän ja komitean syyskuun täysistunnossa hyväksytyn lausunnon ”Kestävän ja laadukkaan työn keskeiset osatekijät elpymisen aikana ja sen jälkeen” laatijalle Andrej Zorkolle.

 

Periaatetta ”laadukas työ elämänlaadun edistäjänä” on ylläpidettävä

Andrej Zorko (työntekijät-ryhmä), aiheesta ”Kestävän ja laadukkaan työn avaintekijät elpymisen aikana ja sen jälkeen” annetun valmistelevan lausunnon esittelijä

 

”Kysymyksen kohteena...”

Kysymyksen kohteena...

Sarjassamme ”Kysymyksen kohteena...” esitämme ETSK:n jäsenille ajankohtaisia kysymyksiä, joita pidämme erityisen tärkeinä.
Lokakuun numerossa olemme pyytäneet ”ulkosuhteet”-jaoston varapuheenjohtajaa ja Länsi-Balkanin seurantakomitean puheenjohtajaa Ionuț Sibiania kommentoimaan Länsi-Balkanin maiden tulevaa liittymistä EU:hun.

 

Kansalaisyhteiskunnan tehtävänä on toimia siltana politiikkojen ja kansalaisten välillä

ETSK-info: ”Miten kansalaisyhteiskunta voi osallistua Länsi-Balkanin maiden neuvotteluprosessiin ja tulevaan liittymisprosessiin? Mikä on ETSK:n käynnistämän Länsi-Balkanin kansalaisyhteiskuntafoorumin rooli tässä yhteydessä?

 

 

Arvaa, kuka on vieraanamme...

Yllätysvieras

Esittelemme joka kuukausi huomionarvoisen henkilön, jonka antaumuksellinen työskentely käy innoitukseksi muille. Meillä on ilo esitellä merkittäviä henkilöitä kulttuurin, politiikan ja tieteen saroilta. Heidän toimintansa ja luovuutensa innostaa muita aktiivisuuteen ja toimintaan. Nämä henkilöt antavat panoksensa muuttaakseen todellisuutemme muotoa. Olemme kutsuneet ETSK-infon lokakuun numeroon esiteltäväksi Caroline Pauwelsin, joka on professori Brysselin VUB-yliopistossa ja sen rehtori. Hän haluaa kiinnittää huomiota siihen, miten pandemia vaikuttaa nuoriin ja yliopistoympäristöön, ja antaa kolme pandemian jälkeistä oppituntia, jotka voivat vaikuttaa opiskelijoiden tulevaisuuteen.

Caroline Pauwels: Yliopisto pandemian aikaan ja vuotta myöhemmin

Syyskuun 2021 alussa toivotin eurooppalaiseen Eutopia-verkostoomme liittyvien kolmen uuden korkeakoulun rehtorit tervetulleiksi Brysseliin yhdessä verkostomme viiden muun perustajakorkeakoulun rehtorin kanssa. Nämä olivat hyvin erityisiä kohtaamisia monistakin syistä.
 

Uutisia ETSK:sta

Yhteenkuuluvuuden on oltava johtavana ajatuksena pandemian jälkeisessä Euroopassa, sanovat komission jäsen Elisa Ferreira ja ETSK:n puheenjohtaja Christa Schweng

Koheesiopolitiikka on avainasemassa kehitettäessä uutta, covid-19-kriisin jälkeistä visiota Euroopan unionille, jonka keskeisiä tavoitteita ovat vauraus, osallisuus ja ympäristön kestävä kehitys. Tässä visiossa järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta on täysin mukana. Tämä oli ETSK:n puheenjohtajan Christa Schwengin viesti, jota koheesio- ja uudistusasioista vastaava Euroopan komission jäsen Elisa Ferreira myötäili ETSK:n syyskuun täysistunnossa.

Tiedotusvälineiden vapauden on pysyttävä asialistamme kärjessä

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea yhtyy EU:n pyrkimyksiin kääntää huolestuttava suuntaus, joka koskee tiedotusvälineiden vapauksien vähenemistä ja journalistisen riippumattomuuden rajoittamista. Nämä ongelmat johtuvat eri valtarakenteiden ja elinkeinoelämän aiheuttamien paineiden lisääntymisestä, huonoista palkoista, tiedotusvälineiden omistajuuden keskittymisestä ja valeuutisten räjähdysmäisestä lisääntymisestä sosiaalisessa mediassa ja muilla kanavilla.

Kansalaisyhteiskunta on avainasemassa, kun sanat muutetaan teoiksi – ETSK:n puheenjohtaja Christa Schweng suhtautuu myönteisesti unionin tilaa koskevassa puheessa asetettuihin painopisteisiin ja tavoitteisiin

Unionin tilaa koskevassa puheessa tuotiin voimakkaasti esiin EU:n elpyminen, terveysunioni ja digitalisaatio sekä tiukka kanta oikeusvaltioperiaatteen puolustamiseen ja keskityttiin Euroopan tulevaisuuteen. ETSK suhtautuu myönteisesti näihin näkökohtiin, jotka ovat sen painopisteiden mukaisia.

EU:n uudistetun, ihmiskaupan torjuntaa koskevan sitoumuksen on tuotava konkreettisia tuloksia

ETSK tukee laajalti EU:n uutta ihmiskaupan vastaista strategiaa 2021–2025 mutta kiinnittää myös huomiota tarpeeseen sisällyttää sosiaalinen ulottuvuus osaksi ihmiskaupan vastaista politiikkaa.

ETSK: Vapaaehtoisista paluista voi tulla kiertoilmaisu karkotuksille

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) suhtautuu myönteisesti komission pyrkimyksiin yhdenmukaistaa toimenpiteet, joilla säännellään maahanmuuttajien vapaaehtoista paluuta ja uudelleenkotouttamista takaisin lähtömaahansa, mutta epäilee joidenkin esitettyjen ehdotusten toteuttamiskelpoisuutta ja ilmaisee huolensa siitä, että vapaaehtoinen paluu saattaa muuttua maahanmuuttajien karkottamiseksi EU:sta.

Tekoäly Euroopassa: kaikkia päätöksiä ei voida tehdä automaattisesti

Kahdessa asiakirjassa, jotka koskevat tekoälyä käsittelevää EU:n lainsäädäntöehdotusta, ETSK kehottaa kieltämään kattavasti sosiaalisen pisteytyksen ja ottamaan käyttöön valitus- ja oikeussuojamekanismin niitä varten, joille on koitunut haittaa tekoälyjärjestelmästä.

ETSK korostaa ensimmäisenä EU:n luomutuotannon päivänä kestävämpien, oikeudenmukaisempien ja osallistavampien elintarvikejärjestelmien merkitystä

Organic Food

Nyt kun Eurooppa on pikkuhiljaa pääsemässä jaloilleen covid-19-kriisin jälkeen, EU:n on aika siirtyä sanoista tekoihin ja huolehtia Pellolta pöytään ‑strategian täytäntöönpanosta. ETSK on voimakkaasti sillä kannalla, että on tuettava Euroopan elintarvikejärjestelmien muuttumista ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävämmiksi. Lisäksi komitea korostaa, että elintarvikeketjun toimijoiden yhteistyö (kilpailun sijaan) on olennaisen tärkeää, jotta voidaan parantaa elintarvikejärjestelmän häiriönsietokykyä ja osallistavuutta sekä varmistaa hyödyn oikeudenmukainen jakautuminen kaikkien osapuolten kesken.

Kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä: keskeinen väline vihreiden investointien tukemiseen ja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen

EU tarvitsee tehokkaita ja pikaisia toimia päästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Euroopan komission esittämällä kestävän rahoituksen paketilla onkin mahdollisuus luoda selkeä, johdonmukainen ja kattava kehys, jossa ympäristöystävällisempi talous voi kehittyä ilman lukkiutumisvaikutuksia.

Kahdeksannessa Länsi-Balkanin kansalaisyhteiskuntafoorumissa tehtiin selväksi, että Länsi-Balkanin maiden paikka on EU:ssa

ETSK:n järjestämässä Länsi-Balkanin kansalaisyhteiskuntafoorumissa, joka pidettiin Skopjessa 30. syyskuuta ja 1. lokakuuta, valotettiin alueen selkeiden EU-jäsenyysnäkymien nykytilannetta ja korostettiin kansalaisyhteiskunnan aktiivista panosta jäsenyyden edistämiseen.

 

ETSK liittyi eurooppalaiseen raaka-aineallianssiin

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on 1. lokakuuta 2021 lähtien ollut virallisesti mukana eurooppalaisessa raaka-aineallianssissa (ERMA). Euroopan komissio perusti allianssin 29. syyskuuta 2020 EU:n teollisuuden ja yhteiskunnan kannalta kriittisten raaka-aineiden saatavuuteen liittyvän häiriönsietokyvyn ja strategisen riippumattomuuden edistämiseksi. Siinä on tätä nykyä yli 500 jäsentä EU:sta ja sen ulkopuolelta.

Juostaan yhdessä paremman Euroopan puolesta

Tänä vuonna järjestettiin lajissaan 41. Brysselin 20 kilometrin kilpailu 12. syyskuuta. Kisan tarkoituksena oli tukea kahta kampanjaa: ensimmäisellä edistetään Euroopan tulevaisuutta käsittelevää konferenssia, jonka iskulauseena on ”tulevaisuus on käsissäsi”, ja toisella pyritään tukemaan syövän vastaista toimintaa ja keräämään 10 000 euroa syövän torjumiseksi ja tutkimuksen tukemiseksi. Tätä kampanjaa varten jokaisesta rekisteröintimaksusta maksettiin 10 euroa suoraan Télévielle, hyväntekeväisyystapahtumalle, jota RTL-TVI on järjestänyt ranskankielisessä Belgiassa ja Luxemburgissa vuodesta 1989 lähtien lasten ja aikuisten syöpäsairauksia koskevan tieteellisen tutkimuksen edistämiseksi.

 

Uutisia ryhmiltä

55-valmiuspaketin käytännön näkökohdat pohdituttavat eurooppalaisia työnantajia

Arnold Puech d’Alissac, ETSK:n työnantajat-ryhmä

Euroopan komissio esitti muutama viikko sitten säädösehdotuksia elpymisrahastoon liittyvässä 55-valmiuspaketissa. Ehdotettujen toimenpiteiden avulla on tarkoitus varmistaa, että tavoite vähentää hiilidioksidipäästöjä 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä saavutetaan. Eurooppalaiset työnantajat analysoivat toimenpiteitä parhaillaan ja ovat täysin samalla kannalla valitusta suunnasta, mutta monet käytännön seikat askarruttavat edelleen.

Työntekijöiden näkemys vuoden 2021 unionin tilaa koskevasta puheesta

ETSK:n työntekijät-ryhmä

Vuoden 2021 unionin tilaa koskevassa puheessa on joitakin puutteita sen kunnianhimoisuuden ja selkeyden suhteen, vaikka siinä nimetään lähes kaikki Eurooppaa kohtaavat keskeiset haasteet.

Ilmastonmuutokseen on reagoitava kiireellisesti: pakopaikkaa ei ole

”Moninainen Eurooppa” -ryhmän kannanotto

”On kiistatonta, että ihmisen toiminta on lämmittänyt ilmakehää, valtameriä ja maaperää. Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt jokaiseen asuttuun alueeseen kaikkialla maailmassa, ja ihmisen toiminta on osasyynä moniin sään ja ilmaston ääri-ilmiöinä näkyviin muutoksiin” (IPCC:n kuudes arviointiraportti, elokuu 2021).

ETSK:n tulevia kulttuuritapahtumia

Tulevaisuus on käsissäsi – millaisesta Euroopasta sinä haaveilet?

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea järjestää 18.–19. marraskuuta EU:n yhteenliittämistä käsittelevän seminaarin (aiemmin kansalaisyhteiskunnan mediaseminaari), joka kokoaa vuosittain yhteen ETSK:ssa edustettuina tai siihen yhteydessä olleiden kansalaisjärjestöjen tiedottajat. Tapahtuma järjestetään Gulbenkian-säätiön tiloissa Lissabonissa.

Varojen kanavoiminen vihreisiin ja sosiaalisiin investointeihin

Ilmastokriisin torjumiseen tähtäävistä EU:n toimista aiheutuu teollisuudelle merkittäviä haasteita. Miten voidaan kehittää kestävää rahoitusta Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi ja samalla varmistaa, että Euroopan teollisuus pysyy kilpailukykyisenä? Tähän vaikeaan aiheeseen pureudutaan 18. lokakuuta järjestettävässä ETSK:n verkkoseminaarissa.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma geopoliittisesta näkökulmasta

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma vaikuttaa väistämättä unionin ulkosuhteisiin. Brysselissä 6. joulukuuta järjestettävässä ETSK:n ja YK:n Sustainable Development Solutions -verkoston (SDSN) hybridikonferenssissa tarkastellaan tämän vaikutuksen laajuutta.