Monivuotinen rahoituskehys: hyvät, pahat ja rumat

Ihmisten tasalta -podcastin toinen kausi alkaa Euroopan uudelle monivuotiselle rahoituskehykselle omistetulla jaksolla. Neljä vierasta kertoo, mitä hyvää, pahaa ja rumaa tämä pitkään odotettu sopimus sisältää.

Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

Hatunnosto Euroopan kansalaisyhteiskunnan rohkeudelle ja solidaarisuudelle

Hyvät lukijat

Komitea järjesti 15. helmikuuta 2021 palkintoseremonian kansalaissolidaarisuuspalkinnon saajille. Palkinnon hakukierros käynnistettiin heinäkuussa 2020, jolloin Eurooppa vasta paranteli covid-19-pandemian ensimmäisen aallon jättämiä haavojaan. Olimme juuri päässeet eroon ensimmäisistä sulkutoimista, joiden aikana elämä rajoittui pitkälti kotiseinien sisälle, tiedotusvälineissä esitettiin sydäntä särkeviä uutisraportteja Euroopan sairaaloista ja hoitohenkilöstöä kiitettiin ja kannustettiin taputuksin joka ilta.

Pian kaikkialta EU:sta alkoi kuitenkin kantautua enemmän ja enemmän uutisia solidaarisuuden osoituksista: monet eivät jääneet toimettomiksi vaan riensivät auttamaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia tai kriisistä eniten kärsineitä kanssaihmisiään tai antamaan muuta tarpeellista apua.

Tärkeitä päivämääriä

1.–5. maaliskuuta 2021, Bryssel
kansalaisyhteiskuntapäivät 2021

18.–19. maaliskuuta 2021, Bryssel
Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi 2021

24.–25. maaliskuuta 2021, Bryssel
ETSK:n täysistunto

”Kysymyksen kohteena...”

”Kysymyksen kohteena...”

Sarjassamme ”Kysymyksen kohteena...” esitämme ETSK:n jäsenille ajankohtaisia kysymyksiä, joita pidämme erityisen merkityksellisinä.

 

Covid-19-kriisin vaikutus elintarvikeketjuun

ETSK-info: Ravintolat ja baarit ovat olleet suljettuina pandemian aikana. Miten tämä tilanne vaikuttaa elintarvikkeiden tuottajiin, toimittajiin, ravintoloiden omistajiin sekä ruoka- ja syömiskulttuuriin? Mikä on paras tapa saada ihmiset takaisin työhön ja toimeen?

NAT-jaoston puheenjohtaja Peter Schmidt: Elintarvikkeiden tuottajat, elintarviketeollisuus ja elintarvikkeiden vähittäismyyjät ovat paineen alla myös normaaleina aikoina. Kaikki odottavat, että tarjolla on riittävästi huippulaatuista ruokaa kellon ympäri.

Arvaa, kuka on vieraanamme...

Yllätysvieras

Esittelemme joka kuukausi yllätysvieraan – vaikuttajan, joka jakaa kanssamme ajatuksiaan päivän puheenaiheista, avaa meille uusia näköaloja innostavasti ja herättelee huomaamaan, mitä maailmassa parhaillaan tapahtuu. Helmikuussa saamme vieraiksemme kaksi tunnettua henkilöä, joista toinen edustaa kulttuurielämää ja toinen mediaa. Belgialainen teatteri- ja elokuva-alan ammattilainen Hélène Theunissen ja EU-politiikan läpikotaisin tunteva konkarikirjeenvaihtaja Nicolas Gros-Verheyde auttavat meitä ymmärtämään viimeaikaisia tapahtumia paremmin ja syvällisemmin.

Hélène Theunissen: ”Taiteilija, joka ei voi luoda, tuntee itsensä tyhjäksi”

Taiteilijat ovat pandemian oheiskärsijöitä. Teatterit ovat olleet muutamaa lyhyttä ajanjaksoa lukuun ottamatta suljettuina. Monet näyttelijät, ohjaajat, muusikot, tanssijat ja näyttämöteknikot ovat jääneet ilman työtä näissä odottamattomissa olosuhteissa. Päällimmäisiä seurauksia ovat tulevaisuuden pelko ja syvä turhautuminen.
Taiteilija, joka ei voi luoda, tuntee itsensä tyhjäksi ja hyödyttömäksi.

Nicolas Gros-Verheyde: eurooppalainen demokratia on vaarassa covid-19-pandemian vuoksi

Toimenpiteillä, joita monissa Euroopan maissa on omaksuttu terveyden nimissä, saattaa olla välillinen uhri: oikeusvaltio.

Covid-19-pandemian puhkeaminen helmi-maaliskuussa 2020 oli kaikille yllätys ja se edellytti improvisoituja ja kiireellisiä toimenpiteitä, mutta tilanne ei ole enää samanlainen. Rajutkin toimet terveyskriisin selättämiseksi saattavat olla perusteltuja. Ne on kuitenkin ennakoitava nykyistä paremmin ja ennen kaikkea niitä on valvottava paremmin demokratian kannalta. Näin ei ole tähän mennessä tehty.

Uutisia ETSK:sta

On aika toteuttaa tavoitteet ja uudistaa yhteisö-käsitteen merkitys

Portugalin pääministeri António Costa esitteli maan ensisijaiset tavoitteet EU:n puheenjohtajuuskaudella ETSK:n täysistunnossa 27. tammikuuta. Portugali on asettanut sosiaalisen toimintaohjelman puheenjohtajakauden ohjelman kärkeen ja pyytänyt ETSK:ta tarjoamaan asiantuntemustaan seitsemästä EU:n tulevaisuuden kannalta keskeisestä aiheesta.

ETSK tukee Euroopan komissiota pyrkimyksissä edistää Euroopan elpymistä covid-19-kriisistä

ETSK:n puheenjohtajisto, joka keskittyy taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vahvemman EU:n rakentamiseen, tukee komission pyrkimyksiä auttaa Eurooppaa selviytymään covid-19-kriisistä. Tämä on viesti, jonka ETSK:n puheenjohtaja välitti toimielinten välisistä suhteista ja tulevaisuuden ennakoinnista vastaavalle Euroopan komission varapuheenjohtajalle Maroš Šefčovičille, joka osallistui komitean tammikuun täysistuntoon.

ETSK:n uudet käytännesäännöt: nollatoleranssi työpaikkahäirintää vastaan

Lisää selkeyttä, suurempi rahoituksen avoimuus, tiukat häirintää koskevat säännöt ja ankarampia seuraamuksia sääntöjen noudattamatta jättämisestä. ETSK:n jäsenet äänestivät 28. tammikuuta 2021 käytännesääntöjensä merkittävistä muutoksista. Tämä on ensimmäinen virstanpylväs ETSK:n tuoreen puheenjohtajiston työssä komitean uudistamiseksi.

EU seuraa tiiviisti EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kauppa- ja yhteistyösopimuksen täytäntöönpanoa

Ensimmäisen kerran EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kauppa- ja yhteistyösopimuksen allekirjoittamisen jälkeen suhteita Yhdistyneeseen kuningaskuntaan käsittelevän Euroopan komission työryhmän johtaja Michel Barnier ilmaisi näkemyksensä tekstistä julkisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomitean tammikuun täysistunnossa käydyssä keskustelussa.

Köyhyys voitaisiin puolittaa EU:ssa vuoteen 2030 mennessä, kuultiin ETSK:n täysistunnossa

Köyhyydessä elävien määrä voitaisiin saada vähenemään 50 prosentilla seuraavien kymmenen vuoden aikana, totesi äärimmäistä köyhyyttä ja ihmisoikeuksia käsittelevä YK:n erityisraportoija esitellessään EU:n toimielinten pyytämän selvitystyönsä tuloksia ETSK:n tammikuun täysistunnossa.

Uusi muuttoliikesopimus: yksityiskohdat ratkaisevat

ETSK järjesti täysistunnossaan 27. tammikuuta keskustelun komissaari Ylva Johanssonin kanssa ja antoi lausunnon uudesta muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksesta. Lausunnossaan komitea suhtautuu tietyin varauksin siihen, auttaisiko sopimus kehittämään muuttoliikkeen hallintaa varten sellaisen yhteisen eurooppalaisen kehyksen, joka olisi sekä tehokas että EU:n arvojen mukainen.

Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristöasioissa on ratkaisevan tärkeää Euroopan vihreän kehityksen ohjelman täytäntöönpanon kannalta

ETSK ilmaisee äskettäin antamassaan lausunnossa tukensa komission ehdotukselle EU:n Århus-asetuksen muuttamisesta siten, että parannetaan kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia hallinnolliseen ja oikeudelliseen muutoksenhakuun ympäristöasioissa, mutta painottaa, ettei asetuksen muutos ole tarpeeksi kattava.

EU:n ilmastotavoitteet: ainoastaan kokonaisvaltaisella lähestymistavalla haasteet voidaan muuttaa mahdollisuuksiksi

2030  40% increases to 55%

ETSK vahvistaa, että kasvihuonekaasupäästöjen vähintään 55 prosentin vähentäminen vuoteen 2030 mennessä on oikea valinta. Lausunnossaan EU:n ilmastotavoite entistä korkeammalle ETSK kuitenkin korostaa, että välitavoitteita on nostettava prosessin nopeuttamiseksi, koska muuten on vaarana, ettei ilmastoneutraaliustavoitetta pystytä saavuttamaan vuoteen 2050 mennessä.

ETSK:n neuvoa-antava valiokunta ”teollisuuden muutokset” aloitti uuden toimikautensa ja hyväksyi vuoden 2021 työohjelmansa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean neuvoa-antava valiokunta ”teollisuuden muutokset” (CCMI) piti 13. tammikuuta uuden toimikautensa järjestäytymiskokouksen ja hyväksyi vuoden 2021 työohjelmansa.

Nyt on aika siirtyä vaurauteen keskittyvään talouden ohjausjärjestelmään

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea pitää komission suosituksia euroalueen talouspolitiikasta tervetulleina. Komitea tukee voimakkaasti Next Generation EU -pakettia ja kehottaa pääsemään tarvittavaan yhteisymmärrykseen mahdollisimman pian.

EU tarvitsee todellisen strategian energiajärjestelmien integroimiseksi

ETSK tukee Euroopan komission kehotusta energiajärjestelmän yhdentämisestä. Tulevaisuudessa sähkön, lämmityksen ja liikenteen tulisi olla täysin yhteenliitettyä. Perimmäisenä tavoitteena on tehokkuuden parantaminen ja ilmastoneutraalin talouden saavuttaminen.

Vety voi olla covid-19-pandemian jälkeistä uutta yhteiskuntamallia vauhdittava voima

Euroopan unionin on selätettävä covid-19-kriisi luomalla uusi yhteiskuntamalli, joka perustuu entistä vihreämpään, oikeudenmukaisempaan ja kestävämpään talouteen. Puhtaana energiamuotona vety voi olla keskeinen muutosvoima. Tämä on Pierre Jean Coulonin laatiman ja ETSK:n tammikuun täysistunnossa hyväksytyn lausunnon keskeinen ajatus.

Uutisia ryhmiltä

Brexit-sopimus: elinkeinoelämä tarvitsee sopeutumisaikaa

ETSK:n työnantajat-ryhmän puheenjohtajan Stefano Mallian julkilausuma

EU:n työnantajat ovat tyytyväisiä brexit-sopimukseen ja onnittelevat lämpimästi Michel Barnier’n kyvykkäästi johtamaa Euroopan komission neuvotteluryhmää. Yritysten on nyt saatava selko 1 200-sivuisen kauppasopimuksen seurauksista, ja ne tarvitsevat sopeutumisaikaa selvitäkseen jyrkästä oppimiskäyrästä.

Elpyminen edellyttää myös sosiaalista elpymistä

Action Plan to implement the European Pillar of Social Rights and the Social Summit in Porto

ETSK:n työntekijät-ryhmä

ETSK:n työntekijät-ryhmän tammikuussa järjestämässä verkkoseminaarissa korostettiin tarvetta saavuttaa uusi sosiaalinen sopimus tulevassa Porton sosiaalialan huippukokouksessa.

”Moninainen Eurooppa” -ryhmän konferenssi covid-19-kriisin vaikutuksista järjestäytyneeseen kansalaisyhteiskuntaan

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä

”Moninainen Eurooppa” -ryhmä isännöi 12. maaliskuuta hybridikonferenssin aiheesta ”Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot covid-19-kriisin aikana ja sen jälkeen: haasteet ja tulevaisuus”. Tapahtumassa käynnistetään ETSK:n tutkimus ”Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden reagointi covid-19-pandemiaan ja sen vuoksi Euroopassa käyttöönotettuihin rajoittaviin toimenpiteisiin” ja keskustellaan ajankohtaisaiheista korkean tason puhujavieraiden ja kansalaisyhteiskunnan edustajien voimin.

ETSK:n tulevia kulttuuritapahtumia

Kansalaisyhteiskuntapäivät 2021: Euroopan kansalaisten tulevaisuuden turvaava kestävä elpyminen

Miten EU voi elpyä kestävästi covid-19-kriisistä? Mihin keskeisiin vahvuuksiin EU:n olisi tukeuduttava varmistaakseen valoisan tulevaisuuden kansalaisilleen? Nämä kysymykset tulevat olemaan keskeisellä sijalla vuoden 2021 ETSK:n kansalaisyhteiskuntapäivillä, jotka järjestetään verkossa 1.–5. maaliskuuta.

ETSK järjestää sosiaalisessa mediassa keskustelun systeemisen muutoksen roolista ilmastotoimissa

ETSK järjestää 20. maaliskuuta sosiaalisessa mediassa tapahtuman, joka kokoaa yhteen nuoria asiantuntijoita, aktivisteja ja lobbaajia eri puolilta Eurooppaa keskustelemaan systeemisestä muutoksesta ilmastoimissa.

Kulttuuria suorana lähetyksenä verkossa ETSK:n vuoden ensimmäisessä taidekeskustelussa

Maanantaina 25. tammikuuta Euroopan talous- ja sosiaalikomitea järjesti ensimmäisen taidekeskustelunsa verkossa Maria Reis Rochan ”Hand in Hand” -verkkonäyttelyn virtuaalisten avajaisten yhteydessä.