ELi ja Ühendkuningriigi järelevalvekomitee

This page is also available in

ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostööleping jõustus ajutiselt 1. jaanuaril 2021. Seni oli Brexiti järelevalverühm see Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee organ, kelle ülesanne oli jälgida Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste protsessi ja valmistada ette Brexiti järgset kodanikuühiskonna dialoogi Ühendkuningriigi partneritega. Olles pühendunud oma järelevalverollile ning toimides sillana ELi ja Ühendkuningriigi kodanikuühiskonna vahel, otsustas komitee luua ELi ja Ühendkuningriigi järelevalvekomitee, et kanda edasi Brexiti järelevalverühma tööd, eelkõige edendades suhteid Ühendkuningriigi kodanikuühiskonnaga.

Kuigi kaubandus- ja koostöölepingu sõlmimisega välditi kokkuleppeta stsenaariumi, on ELi ja Ühendkuningriigi suhted endiselt keerulised. Juhtugu mis tahes, ELi kodanikuühiskonnal on jätkuvalt oluline roll ELi ja Ühendkuningriigi vaheliste suhete kujundamisel ja taastamisel.

Suhete eripära ja järelevalvekomitee pädevusvaldkonda kuuluvate teemade ulatus nõuab prioriteetide seadmist, kuid üldised eesmärgid on üsna ilmsed:

  • luua ja edendada tugevaid suhteid ELi ja Ühendkuningriigi peamiste osalejatega, eelkõige taastada sidemed Ühendkuningriigi kodanikuühiskonna organisatsioonidega teavitustegevuse ja jõulise teabevahetuse abil;
  • hoida suhteid ELi peamiste institutsioonide (Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, nõukogu) ja Ühendkuningriigi institutsiooniliste osalejatega (Ühendkuningriigi esindus Brüsselis, Ühendkuningriigi parlamendi mõlemad kojad, detsentraliseeritud haldusasutused);
  • jälgida ELi ja Ühendkuningriigi olulisimate lepingute, eelkõige ELi ja Ühendkuningriigi vahelise väljaastumislepingu ning Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli rakendamist;
  • jälgida muid lepinguid ja võimalikke koostöövaldkondi;
  • jälgida ELi ja Ühendkuningriigi uute suhete kõiki elemente, mis on eriti olulised kodanikuühiskonna jaoks;
  • koondada Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tagasiside ELi ja Ühendkuningriigi asjaomaste küsimuste kohta.