Комитет за наблюдение „ЕС-Обединеното кралство“

Споразумението за търговия и сътрудничество (СТС) между ЕС и Обединеното кралство влезе временно в сила на 1 януари 2021 г. Дотогава Групата за наблюдение „Брексит“ беше органът на Европейския икономически и социален комитет, отговарящ за наблюдението на преговорния процес с Обединеното кралство и подготовката на диалог с гражданското общество след Брексит. Ангажиран с мониторинговата си роля и действайки като мост с гражданското общество в Обединеното кралство, ЕИСК реши да създаде Комитет за наблюдение „ЕС-Обединено кралство“, който да продължи работата на Групата за наблюдение „Брексит“, по-специално чрез насърчаване на отношенията с гражданското общество в Обединеното кралство.

Въпреки че сключването на СТС предотврати сценарий без споразумение, отношенията между ЕС и Обединеното кралство си остават предизвикателство. Каквото и да се случи, гражданското общество в ЕС играе и ще продължи да играе важна роля в (повторното) изграждане на мостове между ЕС и Обединеното кралство.

Специфичният характер на отношенията и широкият спектър от въпроси, попадащи в сферата на компетентност на този комитет, изискват определяне на приоритети, но общите цели са достатъчно ясни:

  • изграждане и насърчаване на силни връзки с ключови участници в отношенията между ЕС и Обединеното кралство, най-вече възстановяване на мостовете с организациите на гражданското общество в Обединеното кралство с използване на информационни дейности и силна комуникация;
  • поддържане на връзка с основните институции на ЕС (Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета), както и с институционалните участници от Обединеното кралство (мисия на Обединеното кралство в Брюксел, камарите на Парламента на Обединеното кралство, децентрализираните администрации);
  • наблюдение на изпълнението на най-важните споразумения между ЕС и Обединеното кралство, по-специално Споразумението за оттегляне между ЕС и Обединеното кралство и Протокола за Ирландия и Северна Ирландия;
  • мониторинг на други споразумения и потенциални области на сътрудничество;
  • наблюдение на всеки един елемент от новите отношения между ЕС и Обединеното кралство, който е от особено значение за гражданското общество;
  • централизиране на обратната връзка на ЕИСК по значимите въпроси, свързани с отношенията между ЕС и Обединеното кралство.