Pénzügyi szolgáltatások és tőkepiacok

A 2008-ban kezdődött gazdasági és pénzügyi válságra az EU egy sor reformmal válaszolt, hogy biztosítsa a pénzügyi piac stabilitását és javítsa a pénzügyi piacok felügyeletét. A foglalkoztatás, a növekedés és a beruházások előmozdítása kiemelt prioritás az EU számára. Mindenképpen olyan, szilárd alapot kell teremteni ezért az EU pénzügyi rendszere számára, amely előmozdítja a foglalkoztatást, a növekedést és a beruházásokat. A pénzügyi szektornak be kell töltenie szerepét a reálgazdaság finanszírozásában.

E célkitűzés eléréséhez kulcsfontosságú kezdeményezés egy tőkepiaci unió létrehozása, amelynek célja a jól szabályozott, stabil, hatékony és globálisan versenyképes pénzügyi piacok biztosítása az üzleti vállalkozások és fogyasztók érdekében. Az elmélyülő GMU folyamat részeként, az EU pénzügyi válságokkal szembeni rugalmasságának megerősítése és a betétesek védelme érdekében fontos a bankunió teljes megvalósítása is.

Az EGSZB a pénzügyi szolgáltatásokról és a tőkepiacokról

Az EGSZB fontosnak tekinti a pénzügyi szektor szabályozásában a harmonizált, holisztikus és integrált megközelítést, hogy egyenlőbb versenyfeltételeket lehessen biztosítani egyrészt a pénzügyi intézmények, másrészt a tagállamok között, és csökkenteni lehessen a kockázatokat a pénzügyi szektorban. A reformintézkedéseknek segíteniük kell Európa bankokra és más pénzügyi szereplőkre vonatkozó prudenciális és szanálási kereteinek erősítését. A bankunióban történő további kockázatmegosztást további kockázatcsökkenésnek kell kísérnie. Az EGSZB meg van győződve arról, hogy a tőkepiaci unió hatékonyan hozzájárulhat az erőteljes és stabil gazdasági fellendüléshez egy egységesebb szabályozási környezetben.