Kliimamuutused

This page is also available in

Pariisi kliimakokkuleppe vastuvõtmine on märk uue ajastu algusest ülemaailmses koostöös selleks, et tegeleda kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemisega ning hoida ülemaailmne temperatuuri tõus alla 2 C. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on kliimaküsimustes ja Pariisi kokkuleppe toetamisel väga tegus ning korraldab koosolekuid, et innustada kodanikuühiskonna aktiivset osalust. Komitee koostab arvamusi, milles käsitletakse väga erinevaid küsimusi, näiteks kliimaõiglust, õiglast üleminekut vähese süsinikdioksiidiheitega majandusele ning vajadust koostöö järele paljusid sidusrühmi hõlmava ja mitmetasandilise kliimaalase juhtimise valdkonnas. Komitee osaleb ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste iga-aastastel konverentsidel ning kodanikuühiskonna kliimaalastel tippkohtumistel, mille raames kohtuvad valitsusvälised osalejad.