KKK 2019

Kahtluse korral lähtutakse ingliskeelsest tekstist

This page is also available in

  1. Registreerumine ja valimine

Tahaksin üritusele registreeruda. Mida peaksin tegema?

Koolid ja/või õpetajad peavad 18. novembriks 2018 täitma registreerimisvormi. Õpilased ise ei saa registreeruda.

Kui palju koole võib osaleda ja kuidas need välja valitakse?

Tähtajaks registreerunud koolid osalevad 2018. aasta novembris toimuvas loosimises. Brüsselis toimuval üritusel osalema valitakse vaid üks kool igast riigist. 2019. aasta jaanuaris-veebruaris külastab valitud kooli komitee liige. Kõiki osalevaid koole teavitatakse eraldi. Koolid omakorda peavad teatama õpilasi saatva õpetaja ja nende kolme õpilase nimed, kes tulevad 20.–23. märtsil 2019 Brüsselisse.

Milline peab olema õpilaste keeleoskus, et õpikodades osaleda?

Minimaalseid keelenõudeid ei ole. Ent valitud õpilased ja nende õpetaja peavad suutma end inglise keeles väljendada, et lihtsustada suhtlust ja üritusel toimuvat arutelu.

Kuidas peaksid koolid valima õpilasi, kes tulevad Brüsselisse?

Iga kool võib valikukriteeriumid vabalt valida – kriteeriumid peavad olema selged, õiglased ja mittediskrimineerivad. Soolise võrdõiguslikkuse eesmärgil peaks valitud õpilaste hulgas olema vähemalt üks tüdruk ja üks poiss (v.a lahuskoolid). Komitee ruumid on puuetega inimestele täielikult juurdepääsetavad.

Kuidas saan võtta ühendust ürituse korraldajatega? Kuidas minuga ühendust võetakse, kui mu kool osutub valituks?

Saate korraldajatega ühendust võtta, saates e-kirja aadressil youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu. Korraldajad võtavad kooliga ühendust e-kirja teel. Seepärast peate tagama, et registreerimisvormi sisestatud e-posti aadress on kehtiv, ja oma e-posti korrapäraselt kontrollima.

Kas mu kool võib esitada mitu osalemistaotlust?

Ei, esitada võib vaid ühe taotluse aastas. Koolid, kes esitavad rohkem kui ühe taotluse, jäetakse automaatselt kõrvale.

Kui teie kool ei osutunud sel aastal valituks, võite uue taotluse esitada järgmisel aastal. Kui teie kool valiti osalema, ei ole teil võimalik uuesti kandideerida kohe järgmisel aastal, kuid saate seda teha hiljem.

  1. Ürituse ettevalmistamine

Kuidas peaksid õpilased ja õpetaja ürituseks valmistuma?

2019. aasta jaanuaris-veebruaris külastab osalevaid koole komitee liige, et selgitada, kuidas komitee toimib ja milline on erinevate Euroopa institutsioonide roll otsustusprotsessis (komitee liikme reisikulud tasub komitee).

Lisaks saadetakse aegsasti e-kirjaga ettevalmistamiseks vajalikud dokumendid, sealhulgas töödokument, mis on mõeldud õpilastele Brüsselis toimuvateks aruteludeks valmistumiseks.

  1. Üritus

Kaua üritus kestab?

Õpilased saabuvad Brüsselisse kolmapäeval, 20. märtsil 2019. 21.–22. märtsil on neil võimalus üksteisega kohtuda ja arutelda. Nad pöörduvad tagasi koju laupäeval, 23. märtsil.

Kes tasub reisi- ja majutuskulud?

Komitee korraldab õpilaste ja nende õpetaja majutuse Brüsselis ning tasub selle eest. Samuti tasub komitee rahvusvahelise lennu-/rongiühenduse kulud nende koduriigist Brüsselisse (sh vajaduse korral ümberistumisega lennud / ümberistumisega pikamaa rongireis), samuti Brüsseli raudteejaama või lennujaama ja hotelli vahelise transpordi kulud.

Kas komitee korraldab ka reisi meie koduriigi raudteejaama või lennujaama, kust lend/rong väljub, ja tasub selle eest?

Ei, komitee ei korralda reisi koduriigi raudteejaama või lennujaama, ei tasu selle eest ega hüvita selle kulusid. Komitee tasub üksnes rahvusvahelise ühenduse eest Brüsselisse ja tagasi (sh vajaduse korral ümberistumisega rongireis või lennud).

Kas komitee tasub uue pileti ja täiendavate hotellikulude eest, kui jään oma rongist/lennust maha?

Kui jääte oma rongist või lennust maha ükskõik millisel muul põhjusel kui vääramatu jõu tõttu, ei maksa komitee mingit hüvitist ega/või kompensatsiooni ega kata uue pileti ostmise, olemasoleva pileti marsruudi muutmise või täiendavaid majutus- või elamiskulusid. Palun hoolitsege selle eest, et jõuate raudteejaama/lennujaama aegsasti enne kavandatud väljumist.

Kas koolid võivad valida konkreetse hotelli Brüsselis?

Ei, komitee võtab valitud koolidega ühendust ja pakub välja reisi ja majutuse korralduse.

Mis on saatva õpetaja roll?

Saatev õpetaja on ühendusisik komitee ja osalejate vahelises suhtluses. Ta tagab, et kõik osalejad saavad kätte vajaliku teabe ja dokumendid, ning vastutab kogu ettevalmistustöö eest. Kui õpetaja jääb haigeks või ei ole muul põhjusel võimeline üritusel osalema, tuleb ta asendada mõne kolleegiga.

Mis on saatva õpetaja roll Brüsselis viibimise ajal?

Saatvatel õpetajatel on keskne roll, nad vastutavad täielikult õpilaste eest Brüsselisse ja tagasi reisimise ning Brüsselis viibimise ajal. Nad on kohal kogu ürituse jooksul ja osalevad kõigis tegevustes. On oluline, et nad suudaksid end inglise keeles väljendada.

Kas kooli kohta võib olla rohkem kui üks saatev õpetaja?

Projektis on ette nähtud kolm õpilast, keda saadab üks õpetaja. Komitee tasub seega iga riigi kohta vaid kolme õpilase ja ühe õpetaja reisi- ja majutuskulud.

Millised on riietumisnõuded?

Erinõudeid riietusele ei ole. Et saada aimu ürituse üldisest õhkkonnast, võite tutvuda 2017. ja 2018. aastal toimunud ürituse fotodega.

Downloads

FAQ YEYS 2019