DUK 2019 m.

Kilus abejonių, vadovautis tekstu anglų kalba

This page is also available in

  1. Registracija ir atranka

Norėčiau užsiregistruoti į renginį. Ką turėčiau daryti?

Mokyklos ir (arba) mokytojai iki 2018 m. lapkričio 18 d. turi užpildyti registracijos formą. Moksleiviai savarankiškai registruotis negali.

Kiek mokyklų galės dalyvauti renginyje ir kaip jos bus atrinktos?

2018 m. lapkričio mėn. pabaigoje bus traukiami burtai iš mokyklų, kurios užsiregistravo iki nurodyto termino. Iš kiekvienos šalies bus atrinkta tik po vieną mokyklą dalyvauti Briuselyje vyksiančiame renginyje. Be to, atrinktoje mokykloje 2019 m. sausio–vasario mėn. lankysis EESRK narys. Dalyvaujančios mokyklos bus informuotos individualiai ir jos turi nurodyti lydinčiojo mokytojo ir trijų moksleivių, atvyksiančių į Briuselį 2019 m. kovo 20–23 d., vardus ir pavardes.

Koks yra būtinas moksleivių kalbos mokėjimo lygis norint dalyvauti praktiniuose seminaruose?

Nėra nustatyto būtino kalbos mokėjimo lygio. Tačiau atrinkti moksleiviai ir jų mokytojas turi sugebėti reikšti savo mintis anglų kalba, kad būtų lengviau bendrauti ir diskutuoti renginio metu.

Kaip mokyklos turėtų atrinkti moksleivius vykti į Briuselį?

Kiekviena mokykla gali pati nusistatyti atrankos kriterijus, kurie turi būti aiškūs, teisingi ir nediskriminuojantys. Norint užtikrinti lyčių lygybę, atrinktų moksleivių grupėje turėtų būti bent viena mergina ir vienas vaikinas (išskyrus mokyklas, kurios skirtos vienos lyties moksleiviams). EESRK patalpos yra visiškai pritaikytos asmenims su negalia.

Kaip galėčiau susisiekti su renginio organizatoriais? Kaip man bus pranešta, jei mokykla bus atrinkta?

Su organizatoriais galite susisiekti e. paštu adresu youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu. Organizatoriai su mokykla susisieks e. paštu. Todėl įsitikinkite, kad registracijos formoje nurodytas e. pašto adresas yra galiojantis, ir reguliariai tikrinkite savo e. pašto dėžutę.

Ar mano mokykla gali užsiregistruoti daugiau nei vieną kartą?

Ne, galima pateikti tik vieną paraišką per metus. Daugiau nei vieną kartą užsiregistravusios mokyklos bus automatiškai pašalintos.

Jei jūsų mokykla šiais metais neatrinkta, galite teikti paraišką kitais metais. Jei jūsų mokykla atrinkta dalyvauti, kitais metais vėl pateikti paraiškos negalėsite, bet galite tai padaryti vėliau.

  1. Pasiruošimas renginiui

Kaip moksleiviai ir mokytojai turėtų pasiruošti renginiui?

2019 m. sausio–vasario mėn. atrinktoje mokykloje lankysis EESRK narys ir supažindins dalyvius su EESRK veikla ir įvairių Europos institucijų vaidmeniu sprendimų priėmimo procese (EESRK nario kelionės išlaidas padengs Komitetas).

Be to, reikiamu metu e. paštu bus išsiųstas dokumentų rinkinys, įskaitant darbo dokumentą, padėsiantį moksleiviams pasirengti diskusijoms Briuselyje.

  1. Renginys

Kokia renginio trukmė?

Moksleiviai į Briuselį atvyks 2019 m. kovo 20 d., trečiadienį. Susitikimai ir diskusijos vyks kovo 21–22 d. Namo moksleiviai išvyks kovo 23 d., šeštadienį.

Kas apmokės kelionės ir apgyvendinimo išlaidas?

Moksleivių ir jų mokytojo apgyvendinimu Briuselyje pasirūpins ir nakvynės išlaidas padengs EESRK. Komitetas taip pat sumokės už tarptautinę kelionę lėktuvu arba traukiniu iš gimtosios šalies į Briuselį (prireikus ir už jungiamuosius skrydžius arba tolimojo susisiekimo jungiamąsias keliones traukiniu), taip pat už kelionę iš Briuselio geležinkelio stoties arba oro uosto į viešbutį ir atgal.

Ar EESRK taip pat pasirūpins kelione į išvykimo vietos stotį ar oro uostą (ir atgal) gimtojoje šalyje?

Ne, EESRK neorganizuoja kelionės, nemoka ir neatlygina kelionės išlaidų į išvykimo vietos oro uostą ar stotį (ir atgal) gimtojoje šalyje. EESRK apmoka tik tarptautines keliones į Briuselį ir atgal (prireikus jungiamąsias keliones traukiniu ir jungiamuosius skrydžius).

Ar EESRK padengs naują bilietą ir papildomas viešbučio išlaidas, jei nespėčiau į traukinį ar lėktuvą?

Jei nespėsite į traukinį ar lėktuvą dėl kitų priežasčių nei nenugalimos jėgos (force majeure) atveju, EESRK sumokėtos sumos negrąžins ir (arba) neskirs jokios kompensacijos ir nepadengs naujų bilietų, su nukreipimu kitu maršrutu susijusių išlaidų, papildomos nakvynės ar pragyvenimo išlaidų. Į stotį arba oro uostą būtina atvykti gerokai prieš išvykimo laiką.

Ar mokyklos gali pačios pasirinkti viešbutį Briuselyje?

Ne, EESRK susisieks su atrinktomis mokyklomis ir pasiūlys kelionę ir apgyvendinimą.

Koks lydinčiojo mokytojo vaidmuo?

Lydintysis mokytojas palaikys ryšius tarp EESRK ir dalyvių. Jis užtikrins, kad visi dalyviai gautų reikiamą informaciją ir dokumentus, ir bus atsakingas už visą parengiamąjį darbą. Jei mokytojas susirgtų ar dėl kitos priežasties negalėtų dalyvauti renginyje, jį turi pakeisti vienas iš kolegų.

Koks lydinčiojo mokytojo vaidmuo viešnagės Briuselyje metu?

Lydinčiųjų mokytojų vaidmuo yra labai svarbus, nes jiems tenka visa atsakomybė už moksleivius kelionės į Briuselį ir iš jo, taip pat viešnagės Briuselyje metu. Per visą renginį jie bus kartu ir dalyvaus visoje numatytoje veikloje. Svarbu, kad jie galėtų kalbėti angliškai.

Ar mokykla gali siųsti daugiau nei vieną lydintįjį mokytoją?

Pagal projektą trims moksleiviams numatytas vienas lydintysis mokytojas. Todėl EESRK padengs tik trijų moksleivių ir vieno mokytojo iš kiekvienos dalyvaujančios šalies kelionės ir apgyvendinimo išlaidas.

Koks aprangos kodas?

Nėra jokio ypatingo aprangos kodo. Norėdami susidaryti nuomonę apie renginio atmosferą apskritai, galite pažiūrėti nuotraukų iš 2017 ir 2018 m. renginių.

Downloads

FAQ YEYS 2019