Često postavljana pitanja 2019.

U slučaju nedoumice mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

This page is also available in

 

  1. Prijava i odabir

Želim se prijaviti na događanje. Što trebam napraviti?

Škole i/ili nastavnici moraju ispuniti obrazac za prijavu do 18. studenoga 2018. Učenici se ne mogu prijaviti samostalno.

Koliko će škola biti odabrano za sudjelovanje u događanju i kako će se vršiti odabir?

Među školama koje su se prijavile do roka, krajem studenoga 2018. ždrijebom će se odabrati škole koje će biti pozvane. Za sudjelovanje na događanju u Bruxellesu iz svake zemlje bit će odabrana samo jedna škola. Svaku odabranu školu u siječnju ili veljači 2019. posjetit će član EGSO-a. Svaka će škola biti zasebno obaviještena te mora objaviti imena troje učenika koji će putovati u Bruxelles od 20. do 23. ožujka 2019., kao i ime nastavnika koji će ih pratiti.

Koja se razina poznavanja stranog jezika očekuje od učenika kako bi mogli sudjelovati u radionicama?

Ne traži se određena razina poznavanja jezika, međutim, odabrani učenici i njihov nastavnik moraju se moći izražavati na engleskom kako bi bilo moguće komunicirati i raspravljati tijekom događanja.

Prema kojem bi kriteriju škole trebale odabrati učenike koji će putovati u Bruxelles?

Svaka škola može odrediti vlastite kriterije odabira, no oni moraju biti jasni, pravedni i nediskriminirajući. Radi ravnopravnosti spolova, potrebno je odabrati barem jednu učenicu i jednog učenika (osim ako se radi o jednospolnoj školi). Prostorije EGSO-a u potpunosti su pristupačne osobama s invaliditetom.

Kako mogu stupiti u vezu s organizatorima događanja? Kako ću biti obaviješten o tome je li moja škola odabrana?

Možete stupiti u kontakt s organizatorima slanjem elektroničke poruke na adresu youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu. Organizatori će stupiti u vezu sa školom putem elektroničke pošte. Stoga morate provjeriti je li adresa e-pošte koju ste upisali u obrazac za prijavu ispravna te morate redovno provjeravati elektroničku poštu.

Može li se moja škola prijaviti više puta?

Ne, dopuštena je samo jedna prijava godišnje. Škole koje se prijave više puta bit će automatski isključene.

Ako vaša škola ne bude odabrana ove godine, možete se prijaviti za sljedeću godinu. Ako vaša škola bude odabrana za sudjelovanje, nećete se moći ponovno prijaviti sljedeće godine, no možete to učiniti kasnije.

  1. Pripreme za događanje

Kako se učenici i nastavnici mogu pripremiti za događanje?

Član EGSO-a posjetit će odabranu školu u siječnju ili veljači 2019. kako bi objasnio kako funkcionira EGSO i ulogu različitih europskih institucija u postupku donošenja odluka (putne troškove člana EGSO-a pokriva Odbor).

Povrh toga, elektroničkom poštom pravovremeno će biti dostavljen niz dokumenata potrebnih za pripremu, uključujući radni dokument čija je svrha pomoći učenicima da se pripreme za rasprave u Bruxellesu.

  1. Događanje

Koliko dugo traje događanje?

Učenici će doputovati u Bruxelles u srijedu, 20. ožujka 2019. Imat će se priliku sastati i raspravljati na sastanku 21. i 22. ožujka. Povratak je predviđen za subotu, 23. ožujka.

Tko će pokriti troškove putovanja i smještaja?

EGSO će organizirati smještaj i pokriti troškove smještaja u Bruxellesu za učenike i njihovog nastavnika. Također će pokriti troškove putovanja za međunarodni zračni ili željeznički prijevoz od matične zemlje do Bruxellesa (uključujući prema potrebi vezane letove / međunarodne vlakove), kao i prijevoz od željezničke stanice ili zračne luke u Bruxellu do hotela i od hotela do željezničke stanice ili zračne luke.

Hoće li EGSO organizirati i pokriti troškove prijevoza do polazne željezničke stanice ili zračne luke u našoj matičnoj zemlji?

Ne, EGSO neće organizirati, pokriti niti nadoknaditi troškove prijevoza do polazne željezničke stanice ili zračne luke u matičnoj zemlji. EGSO pokriva samo međunarodni dio puta do Bruxellesa i povratak iz Bruxellesa (uključujući, prema potrebi, međunarodne vlakove i vezane letove).

Hoće li EGSO pokriti troškove nove karte i dodatne troškove hotelskog smještaja ako propustim vlak/let?

Ako propustite vlak ili let zbog bilo kojeg razloga osim više sile, EGSO neće isplatiti nikakvu naknadu i/ili kompenzaciju te neće pokriti troškove kupovine nove karte, preusmjeravanja postojeće karte ili dodatne troškove smještaja ili prehrane. Molimo vas da na stanicu / u zračnu luku dođete dosta prije predviđenog vremena polaska.

Može li škola odabrati hotel u Bruxellesu?

Ne, EGSO će stupiti u vezu s odabranim školama i iznijeti prijedlog za putovanje i smještaj.

Koja je uloga nastavnika u pratnji?

Nastavnik u pratnji osoba je za vezu između EGSO-a i sudionika. Ta će osoba osigurati da svi sudionici prime potrebne informacije i dokumente i bit će odgovorna za sav pripremni rad. Ako se nastavnik razboli ili iz nekog drugog razloga ne može prisustvovati događanju, mora ga zamijeniti kolega.

Koja je uloga nastavnika u pratnji tijekom boravka u Bruxellesu?

Nastavnici u pratnji imat će ključnu ulogu i snosit će punu odgovornost za učenike tijekom putovanja i boravka u Bruxellesu. Bit će nazočni tijekom cijelog događanja i sudjelovat će u aktivnostima. Važno je da se znaju izraziti na engleskom.

Može li škola imati više nastavnika u pratnji?

Događanje je predviđeno za tri učenika i jednog nastavnika u pratnji. EGSO će stoga pokriti putne troškove i troškove smještaja za samo tri učenika i jednog nastavnika po zemlji sudionici.

Postoje li pravila o odijevanju?

Nema posebnih pravila o odijevanju. Kako biste stekli dojam o općoj atmosferi tijekom događanja, možete pogledati fotografije izdanja iz 2017. i 2018.

Downloads

FAQ YEYS 2019