FAQ 2019

  1. Tilmelding og udvælgelse

Jeg vil gerne tilmelde mig arrangementet. Hvad skal jeg gøre?

Skoler og/eller lærere skal udfylde en tilmeldingsblanket senest den 18. november 2018. Elever kan ikke tilmelde sig på egen hånd.

Hvor mange skoler kan deltage, og hvordan bliver de udvalgt?

Afgørelsen træffes ved lodtrækning i slutningen af november 2018 blandt de skoler, som har tilmeldt sig inden fristen. Kun én skole fra hvert land udvælges til at deltage i arrangementet i Bruxelles. Skolen får også besøg af et EØSU-medlem i januar eller februar 2019. De deltagende skoler får direkte besked og skal fremsende navnet på den ledsagende lærer og de tre elever, der kommer til Bruxelles den 20.-23. marts 2019.

Hvilke sprogkundskaber skal eleverne have for at deltage i workshopperne?

Der kræves intet minimumsniveau for sprogkundskaber. Dog bør de udvalgte elever og deres lærere kunne udtrykke sig på engelsk for at lette kommunikationen og drøftelserne under arrangementet.

Hvordan bør skolerne udvælge de elever, der skal med til Bruxelles?

Hver skole kan frit fastsætte deres egne udvælgelseskriterier, som skal være klare, rimelige og ikkediskriminerende. Af ligestillingshensyn bør der blandt de udvalgte elever være mindst én pige og én dreng (bortset fra kønsopdelt skoler). EØSU's bygninger er fuldt tilgængelige for personer med handicap.

Hvordan kan jeg kontakte arrangørerne af arrangementet? Hvordan bliver jeg kontaktet, hvis min skole bliver udvalgt?

Du kan kontakte arrangørerne ved at sende en e-mail til: youreurope@eesc.europa.eu. Arrangørerne kontakter skolerne pr. e-mail. Du skal derfor sikre dig, at den e-mailadresse, der er anført på tilmeldingsblanketten, er gyldig, og du skal tjekke din e-mail regelmæssigt.

Kan min skole tilmelde sig mere end én gang?

Nej, man kan kun søge én gang om året. Skoler, der tilmelder sig mere end én gang, bliver automatisk udelukket.

Hvis din skole ikke bliver udvalgt i år, kan du søge igen til næste år. Hvis din skole udvælges til at deltage, kan du ikke søge igen næste år, men du kan gøre det på et senere tidspunkt.

  1. Forberedelser til arrangementet

Hvordan bør elever og lærere forberede sig til arrangementet?

Et medlem af EØSU besøger de deltagende skoler i januar eller februar 2019 for at forklare, hvordan EØSU fungerer, og hvilken rolle de forskellige europæiske institutioner spiller i beslutningsprocessen (EØSU-medlemmets rejseudgifter betales af EØSU).

Der vil desuden i god til blive tilsendt en række dokumenter pr. e-mail, som er nødvendige for forberedelsen, herunder et arbejdsdokument, som har til formål at gøre eleverne klar til drøftelserne i Bruxelles.

  1. Arrangementet

Hvor længe varer arrangementet?

Eleverne ankommer til Bruxelles onsdag den 20. marts 2019. De får mulighed for at møde de andre elever og drøfte med hinanden den 21. og 22. marts. De rejser hjem lørdag den 23. marts 2018.

Hvem betaler for rejse- og indkvarteringsudgifter?

EØSU arrangerer og betaler for indkvartering i Bruxelles for eleverne og deres lærere. Udvalget betaler også for rejseudgifterne til internationale fly- eller togforbindelser fra hjemlandet til Bruxelles (inkl. eventuelt tilsluttende fly og/eller fjerntog) samt transport til/fra hotellet og Bruxelles' togstation eller lufthavn.

Arrangerer og betaler EØSU også for transport til/fra afrejselufthavn eller -station i vores hjemland?

Nej, EØSU arrangerer, betaler eller refunderer ikke rejseudgifter til/fra togstation/lufthavn i hjemlandet. EØSU betaler kun for internationale forbindelser til/fra Bruxelles (inkl. eventuelt fjerntog og tilsluttende fly).

Betaler EØSU for en ny billet og yderligere hoteludgifter, hvis jeg kommer for sent til mit tog/fly?

Hvis du af en eller anden grund kommer for sent til dit tog eller fly (med undtagelse af force majeure), yder EØSU ikke refusion og/eller godtgørelse og dækker ikke udgifter til køb af nye billetter, ændring af eksisterende billetter eller yderligere indkvartering eller dagpenge. Sørg for at ankomme til stationen/lufthavnen i god tid forud for din planlagte afgang.

Kan skolerne selv vælge et hotel i Bruxelles?

Nej, EØSU kontakter de udvalgte skoler og foreslår en plan for rejse og indkvartering.

Hvilken rolle spiller den ledsagende lærer?

Den ledsagende lærer fungerer som forbindelsesled mellem EØSU og deltagerne. Han eller hun skal sikre, at alle deltagere får den nødvendige information og dokumenter, og er ansvarlig for alt det forberedende arbejde. Hvis læreren bliver syg eller af anden årsag er ude af stand til at deltage i mødet, skal en kollega overtage hans eller hendes plads.

Hvilken rolle spiller den ledsagende lærer under opholdet i Bruxelles?

Den ledsagende lærer spiller en central rolle, idet han eller hun bærer det fulde ansvar for eleverne under deres rejse til og fra samt deres ophold i Bruxelles. Læreren er til stede under hele arrangementet og deltager i alle aktiviteter. Det er vigtigt, at han/hun er i stand til at udtrykke sig på engelsk.

Kan en skole have mere end én ledsagende lærer?

Projektet omfatter tre elever med én ledsagende lærer. EØSU betaler derfor kun rejse- og indkvarteringsudgifter for tre elever og én lærer pr. deltagerland.

Er der en dresscode?

Nej, der er ingen særlig dresscode. Du kan få en idé om den generelle atmosfære under arrangementet ved at kigge på billederne fra 2017 og 2018.

Downloads

FAQ YEYS 2019